IV edycja programu IKEA FAMILY „Na Rodzinę Można Liczyć”

IKEA po raz kolejny wesprze wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Polsce poprzez program stypendialny „Na Rodzinę Można Liczyć”, realizowany w partnerstwie z Fundacją Świętego Mikołaja. IV edycja akcji będzie trwała od 13 lipca do 23 sierpnia 2015 roku. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na zaangażowanie społeczne uczniów – nie tylko będzie to jedno z głównych kryteriów przyznania stypendium, ale dodatkowo stypendyści będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepszą realizację projektu odpowiadającego na potrzeby lokalnej społeczności.

Tegoroczna edycja programu IKEA FAMILY „Na Rodzinę Można Liczyć”, oprócz wspierania zdolnych uczniów, którym brakuje środków na rozwijanie swoich pasji i talentów, będzie w sposób szczególny zachęcać ich do zaangażowania się w życie lokalnych społeczności. Badania pokazują, że uczniowie są z reguły biernymi uczestnikami życia szkolnego oraz publicznego i nie czują odpowiedzialności za działania na rzecz społeczności, w których żyją. Stopień ich zaangażowania zmniejsza się wraz z wiekiem1. Mają oni poczucie braku wpływu na sprawy, które ich dotyczą i często są rozczarowani dotychczas podejmowaną aktywnością2. Wśród uczniów i studentów w wieku do 24 roku życia odnotowuje się najniższą wrażliwość na dobro publiczne3.

„Rozszerzając program stypendialny o możliwość realizacji własnego projektu na rzecz lokalnej społeczności, chcemy uczulić uczniów na potrzeby ludzi żyjących na co dzień w ich otoczeniu. Chcemy też pokazać im, że ich zaangażowanie może przyczynić się do poprawy sytuacji, zwłaszcza jeśli działają w grupie, ponieważ wspólnymi siłami zawsze można zrobić jeszcze więcej dobrego” – powiedziała Agata Czachórska, P.O. kierownika ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

„Polska jest prawdziwą kopalnią talentów i zaangażowanej w sprawy społeczne młodzieży. Często jednak na poziomie lokalnym trudno młodym społecznikom uzyskać poparcie i wsparcie dla ich pomysłów. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom udowodnimy, że warto wsłuchać się w głos nie tylko zdolnych, ale i aktywnych nastoletnich działaczy. Wspólnie z nimi będziemy zmieniali na lepsze ich najbliższe otoczenie” – powiedziała Kinga Najkowska, koordynator programu „Na Rodzinę Można Liczyć” w Fundacji Świętego Mikołaja.

Mechanizm zbierania funduszy na stypendia dla uczniów w IV edycji programu „Na Rodzinę Można Liczyć” jest identyczny jak w przypadku poprzednich – w okresie trwania akcji, za każde okazanie karty IKEA FAMILY przy kasie, IKEA przekazuje 50 groszy na Fundusz Stypendialny. W ramach wszystkich trzech dotychczasowych edycji IKEA zgromadziła prawie 780 000 złotych. Środki te zostały przekazane na wsparcie 399 uczniów ze 159 szkół. Z sylwetkami wybranych ubiegłorocznych stypendystów można zapoznać się na wystawach w sklepach IKEA oraz na stronie IKEA.pl/Stypendia. Wystawy w sklepach będą dostępne dla klientów do 23 sierpnia 2015 roku.

Zgłoszenia do konkursu na projekt na rzecz lokalnej społeczności będą mogli składać jedynie stypendyści, którzy zostaną wyłonieni w tegorocznej edycji programu. Projekty muszą dotyczyć jednej z czterech kategorii tematycznych: edukacyjne, pomocowe, proekologiczne lub zagospodarowania przestrzeni lokalnej. Finansowanie w wysokości 5 000 zł otrzyma pięć wybranych projektów. Za trzy najlepiej zrealizowane, zespoły projektowe otrzymają nagrody rzeczowe.

Więcej o programie stypendialnym IKEA FAMILY „Na Rodzinę Można Liczyć”: www.IKEA.pl/Stypendia