IV edycja Listków CSR Polityki

44 firmy zostały laureatami IV edycji Listków CSR Polityki za działania podejmowane w 2014 r. Firma doradcza Deloitte od tego roku jest partnerem merytorycznym projektu. W kolejnym zestawieniu Listków widać, że z roku na rok zwiększa się świadomość firm w zakresie zrównoważonego rozwoju i konieczności włączenia tej koncepcji w strategię zintegrowanego zarządzania firmą. Trend ten obrazuje fakt, że ponad 85 proc. firm, które zgłosiły się do rankingu, posiada dokument określający strategiczne kierunki swojej działalności w tym obszarze. Dodatkowym elementem obecnej edycji jest wskazanie nowych trendów w zarządzaniu wpływem biznesu na otoczenie społeczne i gospodarcze.

 

Na ankietę, która została skierowana do około 800 największych firm w Polsce o przychodach powyżej 250 mln zł, odpowiedziało w tym roku 113 spółek. Około 80 proc. z nich brało udział we wcześniejszych edycjach zestawienia. Wśród przedsiębiorstw, które wzięły udział w inicjatywie, najliczniej reprezentowana była branża finansowa (22 proc.). Na drugim miejscu uplasował się przemysł spożywczy i handel (po 9 proc.), a na trzecim energetyka i budownictwo (po 7 proc.).

Pytania zamieszczone w kwestionariuszu dotyczyły siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Bazują one na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26 000. Dodatkowo, po raz pierwszy ankieta została uzupełniona o pytania dotyczące wyzwań, które stoją przed firmami w 2015 r. Przedstawiciele tygodnika „Polityka” i firmy doradczej Deloitte przyznali w tym roku 44 Listki: Złote Listki CSR zdobyło 11 firm, Srebrne Listki CSR – 8 firm oraz Białe Listki CSR – 25 firm.

„W tym roku, razem z redakcją „Polityki” chcieliśmy jeszcze bardziej zmotywować firmy do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaostrzenie kryteriów oceny dla poszczególnych kategorii wyróżnionych. Stąd w porównaniu z poprzednim rokiem uhonorowaliśmy mniejszą liczbę firm” – wyjaśnia Rafał Rudzki, Starszy Menedżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

Przesłane przez firmy zgłoszenia wyraźnie pokazują, że przedsiębiorstwa działające w Polsce coraz częściej wpisują w swoje strategie biznesowe i zarządcze zagadnienia związane z CSR. Aż 85 proc. firm deklaruje posiadanie dokumentu definiującego kierunki strategiczne w tym obszarze, a 80 proc. wskazuje, że posiada osobę dedykowaną do koordynacji działań CSR. Taki sam odsetek spółek wskazał, że ujawnia informacje i rezultaty związane z tą działalnością w Polsce np. w postaci informacji na stronie internetowej lub w broszurach firmowych.

„Z jednej strony z zadowoleniem obserwujemy coraz większe zaangażowanie firm w działalność związaną z CSR i ze zrównoważonym rozwojem. Z drugiej, widzimy, że zmieniające się otoczenie regulacyjne, społeczne i gospodarcze oraz relacje z interesariuszami stale motywują firmy do dostosowania zakresu oraz sposobu działania do stojących przed nim wyzwań społeczno-ekonomicznych” – podkreśla Irena Pichola, Partner, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

W procesie budowania zaufania bardzo istotna jest forma, w której firmy ujawniają dane na temat swojej działalności i co dokładnie, o sobie mówią. Nadesłane ankiety pokazują, że 61 proc. z nich publikuje i udostępnia – w postaci broszury marketingowej lub w formie elektronicznej – materiały na swój temat. Tylko niecałe 30 proc. ujawnia dane pozafinansowe w sposób ustrukturyzowany – w formie raportu w oparciu o rozpoznawalny, międzynarodowy standard Global Reporting Initiative (GRI) czy wytyczne International Integrated Reporting Counsil (IIRC). Tymczasem, coraz częściej raportowanie tych informacji jest wpisywane do porządków prawnych państw, m.in. poprzez dyrektywę UE o ujawnianiu danych pozafinansowych. Aktualnie polski rząd pracuje nad wdrożeniem tego unijnego wymogu, który ma zacząć obowiązywać od 2017 roku.

Kolejnym ważnym obszarem są relacje z partnerami biznesowymi i współpraca w łańcuchu dostaw. Z tegorocznych deklaracji wynika, że ok. 80 proc. firm stawia swoim partnerom biznesowym pozafinansowe wymagania (np. dotyczące BHP), zanim podejmie z nimi współpracę. Zarazem jednak planowanie projektów na rzecz budowania zrównoważonego łańcucha dostaw zajęło ostatnie miejsce (1 proc. wskazań) jako wyzwanie, któremu czoła będą stawiać firmy w 2015 roku.

„Dobrze zarządzany łańcuch dostaw nie tylko może generować oszczędności, ale także pozwoli uchronić firmę przed niepożądanymi zdarzeniami u dostawców, które często przyczyniają się do kryzysów komunikacyjnych” – mówi Rafał Rudzki.

W tym roku ponad 25 proc. firm zadeklarowało, że będzie wdrażać innowacje dotyczące procesów, usług czy produktów, które będą współtworzone z udziałem interesariuszy. Przedsiębiorstwa będą również skupiały się na długoterminowym budowaniu wartości spółki, umacnianiu kultury organizacyjnej (po ok. 15 proc. głosów) oraz rozwijały relacje z kluczowymi interesariuszami (ok. 12 proc. odpowiedzi).

„W zrównoważonym rozwoju priorytetową rolę odgrywa transformacja myślenia o kapitale ludzkim, intelektualnym czy środowiskowym, które dla budowania wartości firmy są równie istotne jak kapitał finansowy. Zestawienie Listków CSR Polityki pokazuje, że największe firmy działające w Polsce podzielają to myślenie. Dzięki ich otwartości i zaangażowaniu, większe grono podmiotów gospodarczych zrozumie, że odpowiedzialność za swój wpływ to nie abstrakcja, a chleb powszedni” – podsumowuje Irena Pichola.

Złote Listki CSR Polityki – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem jest ich system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania biznesowego oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, których część podlega niezależnej weryfikacji, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): CEMEX Polska Sp.z.o.o., Danone Sp.z.o.o., Energa SA, Grupa LOTOS SA, Grupa Żywiec SA, Kompania Piwowarska SA, Orange Polska, PKN Orlen SA, Polpharma SA, Provident Polska SA, Schenker Sp.z.o.o.

Srebrne Listki CSR Polityki – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem jest ich system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): Bank BGŻ SA, Bank Millenium SA, GlaxoSmithKline w Polsce, ING Bank Śląski SA, Nestle Polska SA, PGNiG SA, Tesco Polska Sp.z.o.o., Volvo Polska Sp.z.o.o.

Białe Listki CSR Polityki – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): ABB Sp.z.o.o., Adamed Sp.z.o.o., ANWIL SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Calsberg Polska, EDF Polska, Grupa Aviva w Polsce, Grupa GPEC, Grupa Raben Polska, Grupa Sanofi w Polsce, Henkel Polska, ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Jeronimo Martins Polska SA, KGHM Polska Miedź SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PKP SA, Polskie LNG SA, Samsung Electronics Polska Sp.z.o.o., Solaris Bus & Coach SA, TAURON Polska Energia SA, Unilever Polska, WIKA Polska Sp.z.o.o. Sp.k., Zakłady Mięsne Silesia SA, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA.