Instytut Biznesu o nowej matrycy VAT

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (matryca VAT), procedowana od jesieni 2018 roku, budziła wiele kontrowersji. Najwięcej emocji wywołała koncepcja Ministerstwa Finansów podniesienia podatku z 5 proc. na 23 proc. na napoje owocowe z wysoką zawartością soku. Gdyby ta idea została uchwalona przez parlament zapotrzebowanie na owoce do produkcji napojów spadłoby o 150 tys. ton – głównie jabłek. Przez nowe przepisy straciłaby branża sadownicza oraz pokrewne gałęzie przemysłu oraz konsumenci, a w konsekwencji budżet państwa.
 

Przeciwko proponowanym zmianom nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług protestowały liczne ośrodki eksperckie (w tym Instytut Biznesu), przedstawiciele producentów oraz sadowników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posłowie wszystkich partii z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wyniku społecznych konsultacji wypracowano rozsądne rozwiązania. W efekcie latem2019 roku Posłowie zdecydowaną większością głosów zdecydowali o wykreśleniu podwyżki VAT na napoje z wysoka zawartością soku.

1 sierpnia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług bez kontrowersyjnych zapisów trafi pod obrady Senatu. Tak kończy się bardzo nerwowy dla branży sadowniczej procesu legislacyjnego.

„To bardzo ważna wiadomość dla sadowników i przedsiębiorców innych powiązanych branż, a także konsumentów.” – Komentuje proces legislacyjny Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

„Droga do prostych podatków jest jeszcze jednak daleka. Rząd wykonał dopiero pierwsze działania w tej sprawie. Jak pokazały prace nad matrycą VAT, konsultacje ze stroną społeczną mogą uchronić przed przyjęciem szkodliwych zapisów, które wypaczają słuszną ideę porządkowania prawa fiskalnego. (…) Kompromis w kwestii nowej matrycy VAT udało się osiągnąć ponad partyjnymi podziałami. Mamy nadzieję, że w przyszłości właśnie szeroka współpraca polityków i ekspertów, pozwoli stworzyć dobry system podatkowy w Polsce.” – Można przeczyć w stanowisku Instytut Biznesu.

Z całym dokumentem można zapoznać się pod tym linkiem.