Innowacje i trendy w wolontariacie pracowniczym

Konferencja „Synkretyzm, czyli energia przeciwieństw. Innowacje i trendy w wolontariacie pracowniczym” to wyjątkowe wydarzenie, na którym temat wolontariatu będzie podejmowany w słowie i działaniu. Odbędzie się 1 grudnia w Warszawie. Organizatorami są Stowarzyszenie Wolimierz i firma Go Responsible.

Konferencja będzie świetną okazją, aby porozmawiać o wolontariacie pracowniczym, pokazanym z różnych perspektyw. Podczas konferencji będą podejmowane takie zagadnienia, jak rewitalizacja przestrzeni publicznej dzięki wolontariatowi pracowniczemu, jak pomagać, aby nie szkodzić, jaka jest rola wolontariatu w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz możliwe formy wolontariatu pracowniczego.

Do udziału w konferencji zaproszeni są zarówno praktycy, jak i osoby, które poznają wolontariat pracowniczy, przedstawiciele firm, organizacji pozarządowych oraz wszyscy entuzjaści wolontariatu pracowniczego.

„Wolontariat pracowniczy organizowany przez Stowarzyszenie Wolimierz idzie dużo dalej niż aktywność charytatywna. Organizując imprezy dla pracowników dużych firm w maleńkiej wsi, położonej na prowincji, przede wszystkim stawiamy na wartości edukacyjne, opisanie i zrozumienie procesów społeczno-gospodarczo-politycznych, które tworzą kontekst do pracy wykonywanej przez wolontariuszy. Nie chodzi tylko o samo działanie, ale zorganizowanie go w taki sposób, żeby doprowadzić do zderzenia różnych punktów widzenia, do spotkania i dyskusji osób, które nigdy nie miałyby szans na poznanie się i wymianę poglądów. Zderzenie przeciwieństw – tytułowy synkretyzm – jest źródłem innowacji i nieuświadomionych wcześniej korzyści, jakie odnoszą obie strony: biorca i dawca wolontariatu” – mówi Szymon Surmacz, prezes Stowarzyszenia Wolimierz i pomysłodawca konferencji.
„Zależy nam, aby podczas spotkania nie tylko zaprezentować temat wolontariatu pracowniczego, ale również stworzyć przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń, zarówno przez zaproszonych ekspertów, przedstawicieli firm, wolontariuszy, jak i uczestników konferencji” – podsumowuje Przemysław Oczyp, dyrektor zarządzający Go Responsible.

Ważnym elementem konferencji będą unikalne warsztaty bazujące na wolontariacie kompetencyjnym, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia się i wykorzystania swojej wiedzy na rzecz organizacji pozarządowej.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie szkolenie „Wolontariat pracowniczy – motywacja, pomysły, zaangażowanie”, które odbędzie się 2 grudnia. Skierowane jest do wszystkich, którzy aktywnie włączają się w programy wolontariatu pracowniczego, zwłaszcza koordynatorów lub liderów projektów. Udział w szkoleniu pozwoli pogłębić wiedzę dotyczącą budowania zaangażowania i motywacji wolontariuszy.

Konferencja odbędzie się w Centrum Społecznym PACA 40, ul. Paca 40 w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji i szczegółowy program dostępne są na stronie wolontariat.wolimierz.org.