Inicjatywa „What Design Can Do Refugee Challenge”

Międzynarodowy projekt „What Design Can Do Refugee Challenge” to wspólna inicjatywa IKEA Foundation, UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) oraz twórców platformy „What Design Can Do”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy uchodźców oraz wykorzystanie potencjału twórców i projektantów do ich rozwiązania. Nabór prac konkursowych zamknięto 20 maja.

Do konkursu mógł zgłosić się każdy, niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu. Autorami nadesłanych prac są zarówno projektanci, przedsiębiorcy, artyści, jak i studenci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z 69 państw m.in. Ghany, Pakistanu, Brazylii, Turcji, Szwajcarii, Grecji i Libanu. Najwięcej zgłoszeń konkursowych spłynęło z Holandii, USA, Szwecji, Niemiec i Hiszpanii. Zaprezentowane pomysły koncentrują się głównie na poprawie integracji uchodźców ze społecznością przyjmującą. Najbardziej innowacyjne projekty zostały przedstawione w szwedzkim Älmhult, podczas konferencji Democratic Design Day organizowanej przez IKEA.

Tak wielkie zainteresowanie konkursem pokazuje, że projektanci chcą wykorzystać swoje umiejętności, by tworzyć lepsze życie codzienne dla uchodźców i ich rodzin. – komentuje Jonathan Spampinato, IKEA Foundation.

Największy kryzys migracyjny po II wojnie światowej wymaga nowego podejścia. Aby tworzyć godne warunki życia dla tych, którzy są przymusowo wysiedleni, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy wspólnej pracy projektantów, przedsiębiorców i wszystkich innych zaangażowanych w tę zmianę. – dodaje Corinne Gray, UNHCR.

Richard van der Laken, inicjator projektu What Design Can Do zwraca uwagę, że zainteresowanie konkursem dowodzi ogromnego zaangażowania projektantów w ważne kwestie i procesy społeczne oraz braku obojętności na problemy i wyzwania dzisiejszego świata. Dagan Cohen lider inicjatywy „Refugee Challenge” dodaje – Fakt, że otrzymaliśmy 69 zgłoszeń pokazuje, jak mocno nasze wyzwanie wybrzmiało w środowiskach twórczych. Spodziewa się on, że wyłonienie, w kolejnym etapie konkursu, kilkudziesięciu prac będzie bardzo trudne.

Kolejne etapy konkursu

Do 20 czerwca zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie internautów (głosowanie za pomocą internetowej platformy). Następnie autorzy wybranych prac będą mieli możliwość wprowadzenia poprawek. Kolejnym etapem będą nominacje, spośród których jury, 1 lipca br., wyłoni 5 finalistów. Otrzymają oni budżet w wysokości 10 000 euro oraz wsparcie 30 ekspertów z różnych dziedzin.

20 milionów uchodźców

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, których wdrożenie pozwoli na poprawę życia uchodźców oczekujących na azyl bądź tymczasowe zakwaterowanie na terenach miejskich. Według badań UNHCR to ponad 60% z 20 milionów uchodźców.

Głos można oddać na: https://refugeechallenge.unhcrideas.org/Page/Home