ING po raz trzeci przekazał 1 mln zł na granty dla start-upów i młodych naukowców [WIDEO]

ING ogłosił zwycięzców trzeciej edycji Programu Grantowego skierowanego do start-upów i młodych naukowców. Bank w tej edycji poszukiwał najlepszych rozwiązań, które wspierają ochronę zasobów wodnych, efektywne wykorzystywanie wody oraz poprawiające jej jakość. Najlepsze pomysły otrzymały 1 mln zł na dalszy rozwój.

W każdej edycji bank przeznacza 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tym razem wyzwanie związane było z ochroną zasobów wodnych i ich efektywnym wykorzystaniem. Temat 3. edycji Programu Grantowego ING brzmiał: „Jak możemy dbać o zasoby czystej wody?”.

Nagroda główna – 400 tys. zł trafiła do zespołu Hydrum, który zajmuje się produkcją zielonego wodoru z zasolonych wód odprowadzanych z przemysłu. Na miejscu drugim znalazło się rozwiązanie zgłoszone przez Hydratico – modułowe stacje uzdatniania i odsalania wody, a jego autorzy otrzymali 300 tys. zł. Pomysłem, który spotkał się również z dużym uznaniem kapituły było zgłoszenie Water Sense, za stworzenie inteligentnego systemu monitorowania jakości wody dostosowanego do polskich realiów ekonomicznych i środowiskowych (m.in. rzecznych) i otrzymało grant w wysokości 150 tys. zł. Dodatkowo, kapituła przyznała nagrodę specjalną o wartości 100 tys. zł dla Water Loop System. Po raz drugi przyznano również nagrodę publiczności w wysokości 50 tys. zł i trafiła ona do założycieli RetenTech.

–  Zdecydowaliśmy się na uruchomienie Programu Grantowego ING, ponieważ rozumiemy kluczową rolę banków w transformacji w kierunku zrównoważonych celów gospodarczych. Jest to zgodne z naszą deklaracją ekologiczną i strategią zrównoważonego rozwoju. Chcemy w ten sposób pomóc najzdolniejszym, którym trudno jest  rozwinąć skrzydła i spowodować, aby  mogli swoje przełomowe pomysły wcielić w życie i lepiej adresować wyzwania współczesnego świata. Chcemy zaoferować pomoc nie tylko poprzez nagrody finansowe, ale też zapewnienie  rozwoju biznesowego, mentoringu, coachingu. Dlatego obejmujemy swoim wsparciem  wyróżnione przez kapitułę pomysły i prowadzimy współpracę z ich twórcami. Wiele z tych projektów jest już w fazie realizacji, dla wielu z nich trwają prace przygotowawcze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy realny wpływ na pomoc w transformacji środowiskowej i realizacji ważnych w tym kontekście inicjatyw – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Wyboru najlepszych rozwiązań, spośród 83 nadesłanych zgłoszeń, dokonała kapituła złożona z przedstawicieli ING Banku Śląskiego, świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. 3. edycja konkursu została rozstrzygnięta podczas gali finałowej, która odbyła się 29 czerwca br.

Dwie poprzednie edycje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. W pierwszej, która wystartowała wiosną 2022 roku, zgłosiło się aż 197 start-upów i młodych naukowców. Prezentowali oni rozwiązania z obszaru czystej i dostępnej energii (Cel Zrównoważonego Rozwoju – SDG 7), które wpływały na poprawę efektywności energetycznej, zwiększały wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy pomagały w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Druga edycja programu, która miała miejsce jesienią 2022 roku, poświęcona była zrównoważonej produkcji i konsumpcji (SDG 12). Bank poszukiwał rozwiązań, które zapewnią zrównoważone łańcuchy dostaw, obniżą poziom generowania odpadów, czy pomogą zmniejszyć ilość marnowanej żywności. Nadesłano aż 155 zgłoszeń.

Więcej o strategii ESG i działaniach banku można znaleźć na stronie  https://www.ing.pl/esg