Indie: Obowiązkowy CSR

Image00001Ustawa, na mocy której duże firmy działające w Indiach musiałyby przeznaczać  co najmniej dwa procent swoich zysków na społeczną odpowiedzialność, jest już na etapie ostatnich uzgodnień parlamentarnych.

Ustawa została uchwalona przez izbę niższą, w grudniu 2012 roku, ale pojawiły się nieoczekiwane opóźnienia, pomimo ponadpartyjnego konsensusu w tej sprawie.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, Indie staną się pierwszym narodem, który będzie miał obowiązkowy poziom wydatków na społeczną odpowiedzialność  Dotychczas tylko Malezja miała regulacje dotyczące wydatków na CR, jednak dotyczą one tylko sektora górniczego.

Szczegóły ustawy są nadal opracowywane przez komitet, w którym zasiadają przedstawiciele biznesu. Co najważniejsze, nie jest jeszcze sprecyzowana definicja definicja CR, która zostanie użyta w ustawie.

Jeśli jednak definicja ta nie będzie zbyt ograniczona, ani zbyt szeroka – Indie maja szansę stać się liderem, którego ustawodawstwo tak kompleksowo i w powszechnie obowiązujący sposób podchodzi do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Źródło: http://www.corporateregister.com/