Impact’23: zielona transformacja motywuje przedsiębiorstwa do zmiany strategii

Coraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę na to, czy ich działalność jest zrównoważona. Firma, która prowadzi w ten sposób biznes, zdobywa więcej klientów i zyskuje lojalność pracowników – tłumaczył wiceprezes Banku Pekao S.A. Marcin Gadomski podczas debaty „Zrównoważone finanse a transformacja biznesu” na kongresie Impact’23 w Poznaniu.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad wpływem zielonej transformacji na funkcjonowanie biznesu w Polsce. Eksperci przyznali, że zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest nie tylko etyczne, ale także opłaca się pod względem finansowym. A w przyszłości będzie się opłacało jeszcze bardziej.

Fot. Bank Pekao S.A.

Prowadzenie działalności w zgodzie zasadami zrównoważonego rozwoju przynosi przedsiębiorcy szereg korzyści. Instytucje finansowe oferują wtedy lepsze warunki cenowe w postaci tańszego finansowania, firma może także liczyć na lepiej dopasowane produkty – mówił Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Prowadzący spotkanie zauważył, że dziś wiele firm nie ma świadomości, jak duże ryzyka wynikają z niespełnienia standardów zrównoważonej transformacji. Rozwiązaniem tego problemu ma być edukacja przedsiębiorstw, której podejmą się instytucje finansowe. Banki, oprócz udzielania kredytów swoim klientom, będą im również doradzały, jak prowadzić działalność i rozwijać się w sposób zrównoważony. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych i średnich podmiotów, ponieważ wielkie korporacje, posiadające zaplecze doradcze, same sobie poradzą z technicznymi i prawnymi zagadnieniami zielonej transformacji.

Przedsiębiorstwa będą miały silną motywację, by transformować się sposób zrównoważony. Banki umożliwią im finansowanie tego procesu i dzięki temu będą zarabiały. Przy okazji będą szerzyły wiedzę, jak firmy powinny oceniać i rozwijać swoją działalność – tłumaczył wiceprezes Pekao.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że „zrównoważony rozwój” to pojęcie, z którym żyjemy od wielu lat, jednak dziś jesteśmy w momencie przełomowym.

Z jednej strony mamy coraz jaśniejsze cele co do zrównoważonego rozwoju. Z drugiej strony, mamy coś, czego nam do tej pory brakowało – taksonomię, czyli zespół kryteriów, które oceniają, czy dana działalność sprzyja celom klimatycznym – stwierdził Marcin Gadomski.

Według niego przywódcy i liderzy firm muszą sobie uświadomić, że zielona transformacja dzieje się tu i teraz i jest procesem nieodwracalnym. Dlatego powinni zbudować w swoich organizacjach strategie, które będą odpowiadały wyzwaniom przyszłości.

Muszą zacząć gromadzić dane pozwalające zakwalifikować ich przedsiębiorstwa do zrównoważonych lub nie. Bo dziś jeszcze można funkcjonować bez takich danych, ale już za kilka lat będzie to niemożliwe – mówił.

Źródło informacji: PAP MediaRoom