Im gorzej tym lepiej

Stare powiedzenie mówi, że „to co nie zabije to wzmocni„. Odnosi się to też do działalności gospodarczej. Przykładem może być Grupa Pelion, której zmiany w prawie oraz inne niezależne uwarunkowania wybitnie utrudniają działalność. Pojawiają się ciągle nowe ograniczenia, które komplikują jej prowadzenie biznesu, a jednak… – rozpoczyna Juliusz Bolek, Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

Pelion ma menadżerów, którzy każde pogorszenie warunków biznesowych traktują jako wyzwanie i…. znajdują nowe rozwiązania na coraz trudniejszą sytuację rynkową. W ciągu kilku lat znacząco pogorszyły się warunki rynkowe w obszarze, którym działa Grupa. Najbardziej znaczącym utrudnieniem, w zasadzie w ogóle absurdalnym jest zakaz reklamy aptek, za który uważa się nawet informowanie na drzwiach wejściowych o możliwości płacenia kartą płatniczą. Spory kłopot sprawia też pojawianie się nielegalnych kanałów dystrybucji leków. Poważny problem stanowi ustawowe ustalenie wysokości marż na leki, a do tego systematyczne ich obniżanie, co znacząco wpływa na spadek rentowności działalności, co jest szczególnie dotkliwe dla organizacji notowanych na giełdzie. Ponad to negatywny wpływ na prowadzenie biznesu aptecznego mają zmiany demograficzne oraz rozwój chorób cywilizacyjnych,.

Wszystko to wymaga reakcji, przemodelowania biznesu, tworzenia nowych strategii. Odpowiedzią Pelionu jest aktywne uczestniczenie w kreowaniu trendów i wyznaczaniu kierunków zmian. Innowacyjność stała się fundamentem prowadzonej przez firmę działalności. Dla menadżerów innych przedsiębiorstw powinno to stanowić podręcznik i elementarz jak działać, kiedy działać, wydawać by się mogło, że już nie można.

Ten elementarz to oczywiście zwiększanie wydajności, efektywności, nowoczesne zarządzanie, podnoszenie jakości, wykorzystywanie efektu synergii, tworzenie nowych standardów, reorganizacja logistyki. Teraz przyszedł czas na dalszy rozwój. Pelion postanowił rozszerzyć kanały dystrybucji poza apteki. Niedawno pojawiła się informacja, że CEPD (Corporation of European Pharmaceutical Distributors), spółka z Grupy Pelion, będąca wiodącą europejską organizacją w branży detalicznej dystrybucji farmaceutyków nabyła, od Alior Bank, firmę Polbita, która jest właścicielem drogerii Natura. To bardzo ciekawe posunięcie, przy zastosowaniu skomplikowanej procedury finansowej. Przede wszystkim w ten sposób Grupa zwiększa sieć dystrybucji o ponad 250 punktów, ale również buduje bazę do sprzedaży własnych produktów z segmentu zdrowie i uroda. Oklaski za pomysłowość!

Źródło: http://blogi.polskatimes.pl/zyskiistraty