IKEA wraz z UNHCR i UNICEF umeblowała „Blue Dots”

Blue Dots to miejsca wsparcia, które zapewniają osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie ochronę i dostęp do niezbędnych informacji. Pomoc w tych punktach kierowana jest do osób szczególnie zagrożonych. IKEA Retail w Polsce we współpracy z UNHCR, Agencją ONZ ds. Uchodźców i UNICEF, Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, zaprojektowała i wyposażyła Blue Dots (Niebieskie Punkty). Są to centra wsparcia w Polsce oraz innych krajach zlokalizowane wzdłuż głównych przejść granicznych i szlaków tranzytowych.

Według UNHCR, ponad 6,4 miliona osób z Ukrainy zostało do tej pory zarejestrowanych w całej Europie. Spośród nich, 3,8 miliona zostało objętych ochroną tymczasową lub jej podobnymi formami. Około 6,6 miliona osób zostało przesiedlonych na terenie Ukrainy, a liczba ta wciąż rośnie ze względu na trwające działania wojenne na wschodzie i południu kraju.

„Zdecydowana większość osób, które uciekły przed brutalną wojną w Ukrainie to kobiety i dzieci, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. W Blue Dots otrzymują natychmiastowe wsparcie i wskazówki dotyczące dostępu do usług oferowanych przez polski rząd i inne lokalne podmioty, które wykazały się niezwykłą solidarnością. Dzięki stałemu wsparciu ze strony IKEA, możemy przyjąć osoby zmuszone do opuszczenia swoich domów w komfortowej przestrzeni, gdzie mogą czuć się bezpiecznie. IKEA cały czas ma ogromny wpływ – w Polsce i na całym świecie – pomagając nam chronić, wspierać i usamodzielniać uchodźców, którym udzielamy pomocy” – mówi Kevin Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce.

Współpraca UNHCR, UNICEF i biznesu

Po wybuchu wojny w Ukrainie, dzięki współpracy IKEA Retail w Polsce, UNHCR i UNICEF punkty Blue Dots zostały otwarte w Rzeszowie, Przemyślu, Medyce, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdyni, Krakowie i Nadarzynie.

„Dzięki bardzo dobrej współpracy IKEA i naszych partnerów, możemy projektować wygodne przestrzenie Blue Dots, w których uchodźcy i uchodźczynie narażone na podwyższone ryzyko mogą znaleźć wytchnienie, czuć się bezpiecznie i mieć dostęp do rzetelnych informacji. Mogą też liczyć na profesjonalną poradę i wsparcie psychologiczne. To m.in. w tych przestrzeniach dochodzą do siebie i zbierają siły po traumatycznych wydarzeniach związanych z wojną” – mówi Wiktoria Płocha, Liderka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

Skala pomocy, której udzielają Blue Dots osobom poszukującym bezpieczeństwa, jest zależna od lokalizacji danego punktu. Standardowo w zakresie działalności każdego centrum znajduje się: pomoc psychologiczna, udzielanie niezbędnych informacji, porad prawnych czy wsparcie pierwszej potrzeby. Ośrodki Blue Dots stawiają sobie również za cel identyfikowanie osób, które wymagają dodatkowego wsparcia oraz dalszej szczególnej opieki.

„Rodziny poszukujące wsparcia w Blue Dots są często wyczerpane i dotknięte traumatycznym przeżyciem związanym z ucieczką przed wojną” – mówi Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator ds. Reagowania Kryzysowego UNICEF w Polsce. „Oferowane przestrzenie muszą być bezpieczne i komfortowe, oprócz zapewnienia im wsparcia i informacji, których pilnie potrzebują. Jesteśmy wdzięczni naszemu globalnemu i lokalnemu partnerowi IKEA za włożenie serca i wykorzystanie swoich umiejętności w staranne zaprojektowanie tych przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uchodźczych dzieci.”

Węzły wsparcia Blue Dots dla osób z dośwadczeniem uchodźczym

Bezpośredni wkład IKEA Retail w projektowanie i wyposażenie Blue Dots

W tworzenie Blue Dots bezpośrednio zaangażowali się pracownicy i pracowniczki IKEA w Polsce. Początkowo zapoznawali się oni z daną lokalizacją oraz miejscem, by w drugim kroku określić szczegółowe potrzeby takiego punktu i zaprojektować odpowiadającą im przestrzeń.

„Podczas przygotowywania przestrzeni pod Blue Dots, na samym początku wymiarowaliśmy powierzchnię lokalu i doradzaliśmy, jak ją zorganizować. Następnie tworzyliśmy projekt i dostarczaliśmy potrzebne produkty oraz zapewnialiśmy ich bezpieczny montaż. Przestrzenie te są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Dla nas to bardzo ważne, aby zapewniały one możliwość bezpiecznej rozmowy z psychologiem, a także, by przebywające w nich dzieci miały miejsce do zabawy. Zaprojektowaliśmy przestrzenie dla najmłodszych, które są przytulne, a jednocześnie bardzo wesołe. Użyliśmy jednak niskich mebli, aby rodzice czy opiekunowie mogli mieć zawsze oko na swoje pociechy” – dodaje Wiktoria Płocha, Liderka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.