III TECHCO Forum – przemysł, bezpieczeństwo, zielona rewolucja i ESG

W dniach 29-30 listopada 2022 r., w formule stacjonarnej, w niezwykłych wnętrzach Orientarium ZOO w Łodzi odbyło się wyjątkowe spotkanie branży chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) – III TECHCO Forum. Wydarzenie – łączące w sobie trzy fora tematyczne: Forum Rozwoju Przemysłu, Środowiskowe i Bezpieczeństwa – stanowiło niezwykłą okazję do dyskusji, prezentacji, omawiania case studies i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego  polskiego przemysłu.

TECHCO Forum zostało zorganizowane już po raz trzeci. Wspomniane połączenie trzech bloków zagadnień sprawiło, że agenda wydarzenia była wieloaspektowa i niezwykle interesująca, zwłaszcza w kontekście obecnie otaczającej nas, niestabilnej rzeczywistości.

– Dobiegający ku końcowi 2022 rok nie był dla chemii łatwy. Sytuacja wojenna, której jesteśmy świadkami od lutego br., wpłynęła na zachowania całej gospodarki, w tym oczywiście przemysłu chemicznego, ale nie tylko, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Mierzymy się jako branża po raz kolejny – po trudach związanych z pandemią COVID–19 – z nową rzeczywistością. Wojna w Ukrainie pozycjonuje potrzeby branży w sposób oczywisty, jednak musimy również, jako sektor, sprostać szeregowi wyzwań związanych z ambitnymi unijnymi celami klimatycznymi, które pozostają aktualne. Należy pamiętać i podkreślić, że Polska Chemia stoi w centrum zielonej transformacji i bez udziału naszej branży te przemiany nie będą możliwe. W Polsce skutki agresji Rosji na suwerenne państwo ukraińskie odczuły zwłaszcza energochłonne gałęzie przemysłu. Wojna za naszą wschodnią granicą w dobitny sposób pokazała, jak ważne staje się uniezależnienie od rosyjskich surowców. Transformacja ekologiczna, przed którą stoi cała Europa, w bieżących okolicznościach zyskała na znaczeniu jeszcze bardziej. Trwający konflikt zbrojny uświadomił nam, że „zielone przemiany” to nie tylko konieczna odpowiedź na zmiany klimatu i zapewnienie lepszej jakości życia, lecz także inwestycja w bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas naszego wydarzenia w ramach trzech forów tematycznych – Forum Rozwoju Przemysłu, Środowiska i Bezpieczeństwa, chcąc pokazać, jak bardzo te obszary się wzajemnie przenikają – tymi słowami dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podsumowuje zakończoną konferencję.

Tegoroczne TECHCO Forum stanowiło doskonałą okazję do wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy zaproszonymi prelegentami oraz uczestnikami. W panelach dyskusyjnych, rozmowach eksperckich i licznych prezentacjach uczestniczyli przedstawiciele różnych firm i organizacji reprezentujących branżę chemiczną – lecz nie tylko, a także reprezentanci sektora bankowego, świata akademickiego, jak również administracji. Część rozmów wydarzenia moderowali eksperci PIPC: Marcin Przygudzki – Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, dr inż. Anna Zalewska – Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Klaudia Kleps – Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert. W ramach konferencji, na specjalne przygotowanej antresoli – z której na bieżąco można było obserwować to, co działo się na scenie głównej – zorganizowano również przestrzeń meeting pointów, w której firmy mogły zaprezentować produkty i usługi, materiały promocyjne i gadżety, a także dyskutować, budować relacje i wymieniać się dobrymi praktykami. Przestrzeń ta stanowiła również tło krótkich wywiadów przeprowadzanych z wybranymi Prelegentami.

Program tegorocznej edycji konferencji był niezwykle obszerny i uwzględniał aktualne trendy oraz wyzwania, przed którymi stoi cały polski przemysł, w tym chemiczny. W trakcie wydarzenia zorganizowano cztery panele dyskusyjne, dwa warsztaty, rozmowy z ekspertami, a przedstawiciele firm oraz organizacji branżowych przedstawili łącznie blisko dwadzieścia unikalnych prezentacji.

Forum Rozwoju Przemysłu

Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Prezesa Zarządu PIPC, pierwszym punktem w agendzie był przygotowany przez eksperta Deloitte – Piotra Hałonia, Senior Managera – Risk Advisory – specjalnie na tę okazję forecast „Prognozy i przewidywane trendy dla przemysłu w obecnej rzeczywistości”. W prezentacji kompleksowo omówiona została bieżąca sytuacja rynkowa z perspektywy całego sektora przemysłowego, m.in. w kontekście rynku gazu i rynku energii elektrycznej, a także stanowiła analizę trendów i rozwiązań w najbliższej przyszłości.

Kolejnym punktem konferencji był pierwszy panel dyskusyjny pt. „Kondycja przemysłu – diagnoza na dziś, prognoza na jutro”, podczas którego zaproszeni goście  dyskutowali o tym, jak bieżąca sytuacja wpływa na kondycję przedsiębiorstw, jak również czego potrzebuje przemysł, by przetrwać. Zastanawiali się także, jak uwarunkowania geopolityczne wpłyną na tempo zielonej transformacji. W ramach Forum Rozwoju Przemysłu odbyła się także prezentacja dotycząca finansowania innowacji, które – zwłaszcza w trudnej, niestabilnej rzeczywistości – mogą stanowić „koło ratunkowe” dla sektora przemysłowego.

Następnie miało miejsce uroczyste wręczenie tytułu Ambasadora Polskiej Chemii, który w tym roku zdobył Urząd Dozoru Technicznego, jako instytucja będąca partnerem dla wielu przedsiębiorstw branży chemicznej, stojąca na straży bezpieczeństwa i służąca swoim doświadczeniem oraz merytorycznym wsparciem. Tę część TECHCO Forum zamknął drugi z paneli dyskusyjnych – „Plan awaryjny przemysłu. Konsekwencje, priorytety, rozwiązania”, podczas którego prelegenci zwracali uwagę, iż przemysł to system naczyń połączonych, a destabilizacja jednego elementu może wywołać efekt domina w całym łańcuchu dostaw. Debatowali również o tym, jak utrzymać produkcję w obliczu kryzysu, analizowali strategie działania i reagowania w trudnych czasach, wskazywali, że przemysł – by przetrwać –potrzebuje stabilnego otoczenia regulacyjnego i odpowiedniego wsparcia.

Forum Środowiskowe

Drugi z bloków tematycznych stanowiło – podzielone na dwa dni wydarzenia – Forum Środowiskowe, na początku którego odbyła się prezentacja dotycząca ogólnych trendów i kierunków zmian z obszaru środowiska. Bezpośrednio po niej miały miejsce prezentacje konkretnych rozwiązań i narzędzi w zakresie energetyki. Eksperci omawiali m.in.: środowiskowe aspekty REpowerEU, czyli planu Komisji Europejskiej polegającego na uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych; innowacje w zakresie zrównoważonej energii; zastanawiali się również nad opłacalnością mierzenia śladu węglowego. Prezentowali zagadnienia dotyczące obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych oraz digitalizacji w kontekście podnoszenia efektywności energetycznej w przemyśle chemicznym.

W ramach części środowiskowej odbyła się również rozmowa ekspercka na temat 30-lecia Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce, który działa w naszym kraju od 1992 r. pod auspicjami PIPC. Realizacja Programu wymaga wdrożenia, ewidencji i śledzenia kluczowych wskaźników, odnoszących się do takich obszarów jak ochrona środowiska, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo procesowego i bezpieczeństwo pracy, o czym – z perspektywy Realizatora Programu – opowiadali Bożena Cichocka, Prezes Zarządu, Fundacja ANWIL oraz Adam Tworkowski, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska, PKN ORLEN. Ważnym punktem tegorocznej edycji TECHCO Forum, w części poświęconej środowisku, było wręczenie certyfikatów Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, które otrzymały Spółki: ANWIL S.A. oraz Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.

Istotny element bloku poświęconego środowisku stanowił trzeci panel dyskusyjny – „ESG – jak skutecznie zmierzyć się z zieloną rewolucją?”. Zaproszeni do niego eksperci omawiali m.in. wpływ ESG na łańcuchy dostaw i związane z tym zmiany w relacjach B2B i B2C, dyskutowali o wpływie światowych kryzysów – takich jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie – na „zielone regulacje” oraz o podejściu sektora bankowego do finansowania rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. O tych ważnych kwestiach dyskutowali Urszula Jóźwiak, Prezes Zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, Monika Płońska, Kierownik Projektu, Dział Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, PKN ORLEN, Anna Milewska-Andrzejak, Dyrektor Centrum Biznesowego Łódź, BOŚ Bank oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Opadów.

Pierwszy dzień części środowiskowej zwieńczył specjalnie przygotowany warsztat na temat ESG w praktyce, który poprowadził Paweł Dudojc, Counsel, Kancelaria DWF. Ekspert opowiedział, co stanowi „klucz do ESG”, omówił rolę i znaczenie aspektu „Governance” (dotyczącego ładu korporacyjnego przedsiębiorstw), tłumaczył, jak ustrukturyzować proces budowania systemu ESG, czym jest “audyt otwarcia” ESG i co dokładnie składa się na jego wdrożenie, a także jak duże znaczenie ma wsparcie powdrożeniowe.

W drugim dniu tegorocznego TECHCO Forum na blok środowiskowy składały się prezentacje dotyczące rozwiązań IT w służbie klimatu, ukazujące cyfryzację, cyfrowego bliźniaka i sztuczną inteligencję jako środki wspierające cele dekarbonizacyjne. Eksperci omówili również rozwiązania pro-ekologiczne w nowoczesnym laboratorium analitycznym, a także zastosowanie zintegrowanego układu membranowego do odzysku wody ze ścieków powstających w zakładach przemysłowych. Forum środowiskowe zwieńczył drugi z warsztatów – „Policz ślad węglowy swojej organizacji – warsztat z monitorowania i zarządzania emisją gazów cieplarnianych”. Poprowadziła go Weronika Czaplewska, Chief Strategy Officer, Envirly, która opowiedziała o tym, jak liczyć, monitorować, ograniczać i zarządzać emisjami gazów cieplarnianych. Wskazała, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyliczeniach śladu węglowego w branży chemicznej, na koniec zaś zaprezentowała narzędzie do zarządzania śladem węglowym organizacji.

Forum Bezpieczeństwa

Trzeci z bloków tematycznych dotyczył obszaru bezpieczeństwa, który otworzył czwarty panel dyskusyjny w ramach tegorocznego TECHCO Forum – „Inwestycje w bezpieczeństwo – jak zapobiegać kryzysom?”. Zaproszeni goście omawiali wpływ obecnych zagrożeń i wyzwań na bezpieczeństwo procesowe i technologiczne, dyskutowali na temat projektowania instalacji w obecnym czasie, a także o tym, czy możliwe jest uwzględnienie wszystkich potencjalnych ryzyk i zagrożeń.  Rozmowy toczyły się również wokół wyzwań i możliwości związanych z produkcją chemikaliów.

W ramach części o bezpieczeństwie odbyła się także rozmowa na temat unijnej Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów, według której chemikalia mają być bezpieczne i zrównoważone już na etapie projektowania. Kolejny element stanowiły prezentacje rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa – przedstawiano m.in. możliwości dzisiejszej techniki w zdalnym nadzorowaniu miejsc pracy podczas przestoju technologicznego, omawiano kwestie zapewnienia bezpieczeństwa personelu podczas serwisowania systemów detekcji gazów. Na zakończenie Forum Bezpieczeństwa goście prezentowali tematykę badań materiałów niebezpiecznych w myśl przepisów Umowy ADR oraz Rozporządzenia CLP, a także wyjaśniali, jak sprostać wyzwaniom z zakresu odpowiedzialnego zarządzania infrastrukturą produkcyjną, ochrony zdrowia personelu i środowiska naturalnego w zgodzie z trendami i zmieniającą się rzeczywistością.

Podczas III TECHCO Forum w licznych panelach dyskusyjnych, rozmowach eksperckich i prezentacjach wzięło udział blisko pięćdziesięciu ekspertów – przedstawicieli świata biznesu, nauki, organizacji branżowych, administracji, a także największych firm polskiego sektora chemicznego. Ogromnym zainteresowaniem podczas wydarzenia cieszyła się wcześniej wspomniana strefa meeting pointów. Specjalnie zaaranżowana przestrzeń stworzyła możliwość do prezentacji konkretnych, najlepszych rozwiązań i technologii, a także rozmów pomiędzy przedstawicielami firm i uczestnikami konferencji.