III Ogólnopolski Dzień Różnorodności

Dzisiaj, w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich, przy ulicy Brackiej 25 w Warszawie, odbędzie się III Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Jest to coroczne spotkanie sygnatariuszy Karty Różnorodności i organizacji zainteresowanych podpisaniem deklaracji wprowadzenia zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji w firmie.

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie wpływ zróżnicowanych cech, poglądów i stylów życia pracowników na ich miejsce pracy i możliwości rozwoju, a co za tym idzie na ich efektywność, zadowolenie i samorealizację.

Obchody będą składały się z dwóch części – konferencyjnej połączonej z debatą oraz z sesji warsztatowej. Udział w debacie „Wpływ różnorodności na rozwój miast” potwierdzili już przedstawiciele Warszawy, Lublina i Słupska. Gościem specjalnym spotkania będzie dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania.

Po części konferencyjnej uczestnicy wydarzenia wezmą udział w inspirujących warsztatach, poświęconych rozmaitym aspektom zarządzania różnorodnością. Warsztaty poprowadzą, między innymi Krzysztof Śmiszek Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Administracyjnego oraz zagraniczne ekspertki specjalizujące się w tematyce różnorodności Jessica Gedamu z niemieckiej organizacji EAF Berlin i współpracująca z Komisją Europejską, Maria Hegarty z Irlandii, której organizacja koordynuje działania Karty Różnorodności w Irlandii. Prowadzone przez nie warsztaty odbędą się w języku angielskim.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie „Miasteczko Różnorodności”. Goście spotkania będą mogli porozmawiać z sygnatariuszami Karty, którzy będą prezentować swoje dobre praktyki, działania i projekty z obszaru zarządzania różnorodnością. Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowana przez Komisję Europejską.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.