II Kongres ESG. Minister Marzena Machałek: Edukacja włączająca to inaczej szkoła dostępna dla każdego ucznia – WIDEO

Marzena Machałek, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, sekretarz stanu w MEiN: Na czym polega edukacja włączająca?

Edukacja włączająca to inaczej szkoła dostępna dla każdego ucznia, to szkoła wysokiej jakości dla wszystkich. To szkoła, która zapewnia rozwój każdemu dziecku na miarę jego możliwości. Dzisiaj wiemy, że niektórzy tylko kojarzą to z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ale edukacja włączająca to taka edukacja, niezależnie czy to jest szkoła ogólnodostępna, czy to jest szkoła specjalna, która w sposób kompletny przygotowuje dziecko do dorosłego życia społecznego, życia zawodowego, bo przecież o tym dzisiaj też rozmawiamy. W tym wszystkim chodzi też o to, że musimy wspierać nauczycieli, by w jak najlepszy sposób potrafili uczniów do takiej roli przygotować. Od tego roku miliard 870 milionów złotych trafiło do polskich szkół, a w przyszłym ponad 3 miliardy dodatkowo subwencji, na zatrudnienie specjalistów w szkołach tak by wspierać nauczycieli, uczniów, właśnie w tej edukacji wysokiej jakości dla wszystkich w rozwiązywaniu problemów, które w szkole spotykamy.

Poniżej cała wypowiedź:

Rozmowa odbyła się w trakcie II Kongresu ESG w Warszawie, który odbył się 25 stycznia 2023 r.