II Kongres ESG. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP: Finansujemy projekty te, które są w zgodzie z naturą, które nie niszczą naszego środowiska

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich: Jaka jest rola banków w sprawach związanych z ESG?

Świadomi obywatele, którzy powierzają bankom i innym instytucjom finansowym swoje oszczędności i inwestorzy, czyli inni, także obywatele, którzy mają akcje lub udziały instytucji finansowych, mówią do zarządów banków i do pracowników banków, instytucji finansowych, proszę, finansujecie projekty te, które są w zgodzie z naturą, które nie niszczą naszego środowiska albo te, które są lepsze od innych złych projektów to się nazywa na przykład procesem dekorowania dekarbonizacji. Te instytucje finansowe, rozpatrując wnioski kredytowe czy aranżując pewne programy rozwojowe mówią, że te programy związane z programem państwowym czy międzynarodowym ESG będą preferowane, a inny programy będą penalizowane, będą wprowadzane restrykcje podatkowe czy to w postaci specjalnych danin dodatkowych czy też innych regulacji. Instytucje finansowe będą zbierać informacje, będą analizować, będą monitorować przebieg tych procesów i będą odpowiedni sposób to rozliczać.

Poniżej cała wypowiedź:

Rozmowa odbyła się w trakcie II Kongresu ESG w Warszawie, który odbył się 25 stycznia 2023 r.