II Kongres ESG. Jan Tabor, Lasy Państwowe: Zaczyna brakować wody w lasach i to jest jedno z większych wyzwań

Jan Tabor, Lasy Państwowe: Na ile zmiany klimatyczne są zagrożeniem dla bioróżnorodności i kondycji polskich lasów?

Niewątpliwie zmiany klimatyczne są zagrożeniem dla polskich lasów. Przede wszystkim już zaczyna brakować wody w lasach i to jest jedno z większych wyzwań: zatrzymać wodę w lasach, zatrzymać wiosenne roztopy po to, żeby ten las mógł rosnąć, żeby był żywy, zdrowy, witalny. Woda to praktycznie jest warunek konieczny i ocieramy się też o pewien kontekst różnorodności biologicznej, żeby lasy mogły należycie zatrzymywać różnorodność biologiczną. Kluczem do tego jest zrównoważona gospodarka leśna. I to, żeby w lesie były obecne różne fazy rozwojowe lasu, różne formy lasu. I w tym kontekście musimy uwzględnić pewne tendencje wynikające ze zmian klimatu i utworzy nam się pewien wachlarz środków, którymi dysponujemy i które już właściwie z grubsza wiemy jak stosować i co powinniśmy robić w najbliższych przynajmniej kilku, kilkunastu latach, żeby ochronić lasy przed zmianami klimatycznymi, zaadaptować je do przyszłych zmian klimatycznych, ale też utrzymać zachować, a nawet zwiększyć ich różnorodność biologiczną.

Poniżej cała wypowiedź:

Rozmowa odbyła się w trakcie II Kongresu ESG w Warszawie, który odbył się 25 stycznia 2023 r.