II Kongres ESG. Dr inż. Michał Orzechowski, SGGW: Społeczeństwo potrzebuje mieć wpływ na to, co się z lasami dzieje

Dr inż. Michał Orzechowski, prodziekan ds. dydaktyki, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie: Jakie są oczekiwania społeczne wobec lasów?

Las jest miejscem rekreacji, miejscem wypoczynku i traktujemy często las jako jako miejsce integrowania. Społeczeństwo potrzebuje mieć wpływ na to, co się z lasami dzieje. Badania pokazują, że te oczekiwania idą w stronę stałej obecności starych drzew. Jest to pewne ryzyko, ponieważ stare drzewa są najbardziej narażone na zmiany klimatyczne. One najszybciej będą zamierały, ale to nie szkodzi. Niech będą te martwe, ale niech będą stare, niech będą w krajobrazie leśnym obecne stale. Jeśli myślimy o strategii unijnej zwiększania różnych różnorodności biologicznej, no lasy są pod tym względem szczególnie traktowane szczególnie. Nasze lasy są ostoją różnorodności biologicznej. W naszym kraju lasy są najbardziej różnorodne pod względem biologicznym, czyli czyli najbardziej bioróżnorodność w porównaniu ze wszystkimi innymi ekosystemami. 

Poniżej cała wypowiedź:

Rozmowa odbyła się w trakcie II Kongresu ESG w Warszawie, który odbył się 25 stycznia 2023 r.