II edycjia programu grantowego „Inicjatywy”

Dziewięć zrealizowanych projektów społecznych, 67 wolontariuszy, 638 przepracowanych godzin – to bilans II edycji programu grantowego „Inicjatywy” organizowanego przez Carlsberg Polska i zakończonego w styczniu 2016 r. Pomysły zostały zainicjowane i zrealizowane przez pracowników Carlsberg Polska na rzecz społeczności lokalnych w sąsiedztwie browarów oraz biur firmy. Założeniem tych działań była poprawa życia lokalnych społeczności lub estetyki otoczenia, m.in. poprzez pomoc potrzebującym, akcje sprzątania i rewitalizacji terenów bądź stwarzanie odpowiednich warunków zachęcających do sportu i rekreacji. W akcje angażują się także przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych organizacji społecznych.

 

W II edycji programu pracownicy – wolontariusze zrealizowali dziewięć inicjatyw zgłoszonych w 2015 r. Dzięki wsparciu finansowemu Carlsberg Polska odnowiono m.in. zaplecze socjalne noclegowni dla bezdomnych, szlak turystyczny, zmodernizowano boisko do koszykówki, oczyszczono teren łowiska wędkarskiego.

„Zróbmy razem coś dobrego” to hasło, które promowało program grantowy wśród pracowników Carlsberg Polska i zachęcało do zgłaszania pomysłów na działania społeczne lub ekologiczne, aktywizujące społeczności lokalne.

Kapituła konkursu składająca się z prezesa Fundacji Nasza Ziemia oraz przedstawicieli Carlsberg Polska, brała pod uwagę dwa kluczowe kryteria decydujące o przyznaniu środków finansowych na realizację pomysłu:

 1. Długotrwały efekt korzyści projektów dla lokalnych społeczności, np. poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia lub stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności – sportu i rekreacji.
 2. Współpraca z organizacją pozarządową, władzami lokalnymi lub uzyskanie wsparcia od innych partnerów.

W ramach programu grantowego „Inicjatywy” wolontariusze zrealizowali następujące projekty:

 1. Region Browaru Bosman – odnowienie zaplecza socjalnego noclegowni dla osób bezdomnych zlokalizowanej w centrum Szczecina, w tym m.in. odświeżenie pomieszczeń jadalni i noclegowni, prace naprawcze wyposażenia oraz remont nawierzchni placu.
 2. Region Browaru Bosman – renowacja części schroniska dla bezdomnych
  w Gdyni: zakup sprzętu AGD, ław i parasoli na podwórko obiektu; renowacja pomieszczeń, tj. łazienki, kuchni, pokojów oraz naprawa ogrodzenia wokół obiektu.
 3. Region Browaru Okocim – zakup ławek i stojaków na rowery w miejscowości Łoniowa oraz współuczestnictwo w organizacji spotkań kulturalnych, edukacyjnych.
 4. Region Browaru Okocim – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkienicach, m.in. montaż nowych drzwi wejściowych oraz okien, remont schodów, położenie kostki brukowej (chodnik), splantowanie ogródka, sadzenie trawy i krzewów ozdobnych.
 5. Region Browaru Okocim – poprawa atrakcyjności części szlaku turystycznego w okolicy pomnika przyrody Kamienie Brodzińskiego, w pobliżu Lipnicy Murowanej. Posprzątanie części szlaku oraz montaż na jego terenie drewnianych ław, koszy na śmieci i stojaków na rowery.
 6. Region Browaru Kasztelan – całkowite oczyszczenie terenu łowiska wędkarskiego „GLINKI” w Sierpcu, wybudowanie pomostu wędkarskiego dla niepełnosprawnych wędkarzy oraz remont istniejącego pomostu wędkarskiego; wykonanie tablic edukacyjnych na temat fauny i flory występujących na terenie łowiska oraz montaż foto-pułapek do monitorowania terenu.
 7. Region Browaru Kasztelan – modernizacja kompleksu do ćwiczeń, w tym zakup urządzeń sportowych oraz uporządkowanie terenu wokół „Sierpeckich Jeziórek”.
 8. Region Browaru Kasztelan – modernizacja boiska do koszykówki w Sierpcu poprzez dostosowanie pola boiska do wymogów FIBA (International Basketball Federation) i uporządkowanie terenu.
 9. Region Dolny Śląsk – rewitalizacja szlaku turystycznego w Dusznikach Zdroju, m.in. zabezpieczenie podejścia w pierwszej części szlaku, m.in. remont barierek; budowa nowego mostku nad starym torem saneczkowym.

Program grantowy z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracowników. Proces realizacji pomysłów był dla nich ciekawym wyzwaniem i naturalnym sposobem uczestniczenia w życiu mieszkańców w sąsiedztwie browarów i biur firmy.
W projekty, poza pracownikami Carlsberg Polska, zaangażowani byli także mieszkańcy oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych. Prace budziły ogromny entuzjazm wykonawców oraz beneficjentów projektów. Efekty tych działań będą służyły mieszkańcom przez najbliższe lata.