II edycja raportu „Zrównoważony rozwój miast w Polsce: od teorii do praktyki” jest już dostępna

Źródło: UNAP

Jak polskie miasta wdrażają strategie polityki zrównoważonego rozwoju, jakie napotykają problemy i z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć? M.in. na te kwestie zawiera odpowiedzi najnowszy raport przygotowany przez United Nations Association Poland (UNAP). Partnerem publikacji raportu jest Enea, która wspiera edukację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i działania UNAP.

Dokument pokazuje jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030, czyli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ.

Stworzenie raportu zostało poprzedzone otwartymi debatami z mieszkańcami oraz formalnymi spotkaniami z władzami miast. Miasta odpowiadały na pytania dotyczące strategii wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju i związanych z tym wyzwaniami, m.in. kwestii niskoemisyjnego transportu publicznego, dostępności ścieżek rowerowych, zazieleniania miast czy przetwarzania odpadów. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, członkinie i członkowie Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce napisali artykuły o poszczególnych miastach.

Przyszłość Polski opiera się na małych i średnich miastach

W raporcie udział wzięło 30 miast ze wszystkich województw, zostały podzielone na kilka kategorii:  miasta do 10 tys. mieszkańców, 10-50 tys. mieszkańców, 50-100 tys. mieszkańców, 100-200 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. Opracowanie zawiera również głos  przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych oraz administracji publicznej.

– Przyszłość Polski opiera się na małych i średnich miastach, które często bywają niedocenione, a ich działania pozostają niedostrzeżone. To wielka satysfakcja móc dać im głos, poznając ich osiągnięcia, jak i potrzeby. Bardzo cieszy nas, że w większości przypadków współpraca ta nie kończy się na raporcie, lecz jest sukcesywnie kontynuowana – podkreśla Karolina Gajęcka, koordynatorka Programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju.

Miasta generują 75 procent globalnej emisji CO2

Obecnie ponad 50% całej populacji naszej planety mieszka w miastach i odpowiada za 60–80% światowego zużycia energii oraz za 75% globalnej emisji CO2. To znaczące obciążenie dla ośrodków miejskich, które powinny łączyć postępującą urbanizację z ochroną środowiska, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zrównoważony rozwój miast jest więc nieodłącznym elementem postępu w zakresie realizacji Agendy 2030.

Od blisko roku Enea współpracuje z United Nations Association Poland, stowarzyszeniem, które wspiera i upowszechnia wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zgodnie z duchem 17 Celu Zrównoważonego Rozwoju, współpraca i partnerstwo były, są i niewątpliwie zawsze będą głównym mottem wydarzeń, projektów i programów UNAP. Dlatego też niezmiernie cieszę się, że przy trzech najważniejszych projektach w tym roku mogliśmy współpracować właśnie z Eneą – naszym partnerem strategicznym. Nie ulega wątpliwości, że razem możemy więcej! – mówi Adam Dziedzic, prezes zarządu UNAP.

– W ramach tegorocznej współpracy, oprócz Raportu wsparliśmy dwa dodatkowe projekty:  Ambasador/-ka Zrównoważonego Rozwoju oraz Letnią Akademię Zrównoważonego Rozwoju. Oba  miały na celu wspieranie edukacji młodych, zarówno poprzez bezpłatne warsztaty, jak i promowanie działań już realizowanych przez aktywnych studentów i licealistów, zwiększając dostępność wiedzy o  zrównoważonym rozwoju – komentuje Artur Murawski, dyrektor Departamentu Sponsoringu, Promocji i Zarządzania Marką w Enei.

Raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce: od teorii do praktyki” jest dostępny TUTAJ.

Źródło: Enea, UNAP