Henkel publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2016 r.

W 2016 r. po raz kolejny poprawiliśmy wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju osiągając wymierne rezultaty. Nasze wysiłki i starania przekładają się na wysokie miejsca w światowych rankingach − ocenia Kathrin Menges, wiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi i przewodnicząca Rady Zrównoważonego Rozwoju w firmie Henkel.

− Chcemy mieć swój udział w realizacji globalnych celów wyznaczonych przez społeczności międzynarodowe w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. Dlatego będziemy działać w sposób zrównoważony  wzdłuż całego łańcucha wartości − dodała Kathrin Menges. − Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele: w perspektywie długoterminowej chcemy chronić środowisko i klimat, i jeszcze skuteczniej wspierać społeczny rozwój.

Tworzenie trwałej wartości
Cel długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju Henkel to osiągać więcej za mniej. Henkel chce tworzyć trwałą wartość w interesie klientów i konsumentów, jak również całego społeczeństwa. Jednocześnie spółka zamierza poprawić efektywność wykorzystania zasobów, zwiększając ją trzykrotnie w perspektywie do 2030 r.

W ubiegłym roku obrotowym firma osiągnęła istotny postęp w realizacji celów pośrednich na 2020 r. (przyjmując 2010 jako rok bazowy):
-Zużycie energii i emisja CO2 (na tonę produktu) niższe o 22% (cel na 2020 r.: ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 o 30%).
-Ilość odpadów (na tonę produktu) niższa o 26% (cel na 2020 r.: ograniczenie ilości odpadów o 30%).
-Zużycie wody (na tonę produktu) niższe o 23% (cel na 2020 r.: ograniczenie zużycia wody o 30%).
-Poprawa bezpieczeństwa pracy (na milion przepracowanych godzin) o 17% (cel na 2020 r.: wzrost poziomu bezpieczeństwa pracy o 40%).
-Wzrost wartości sprzedaży netto (na tonę produktu) o 8% (cel na 2020 r.: wzrost sprzedaży netto o 22%).

Dzięki podjętym działaniom spółka poprawiła stosunek wytworzonej wartości do wpływu, jaki jej wytworzenie miało na środowisko naturalne, o 42% w porównaniu z rokiem bazowym 2010. W perspektywie 2020 r. spółka zamierza zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów do 75%.

Stałe miejsce w czołówce międzynarodowych rankingów
Zrównoważone działania i praktyki biznesowe Henkla zostały docenione przez ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, agencje ratingowe i rynki kapitałowe. Spółka znalazła się m.in. w następujących indeksach i rankingach: Dow Jones Sustainability Index (DJSI World), FTSE4Good, STOXX Global ESG Leaders, Euronext Vigeo World 120, Global Challenges Index, MSCI World ESG Index. Ponadto Henkel zajmuje 15. miejsce na liście stu najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój spółek na świecie, opracowywanej przez Corporate Knights, firmę zajmującą się doradztwem w dziedzinie mediów i inwestycji. W rankingach Oekom Research i Sustainalytics Henkel został uznany za najlepszą spółkę w swoim sektorze.

„Pracownicy odrywają decydującą rolę w postępach firmy”
Dążąc do dalszego umacniania pozycji lidera zrównoważonego rozwoju, Henkel kieruje się zestawem jasno sformułowanych priorytetów:  Z jednej strony rozwój zrównoważonych praktyk biznesowych, z drugiej strony zwiększanie zaangażowania pracowników w tym zakresie. − Pracownicy naszej firmy odgrywają decydującą rolę w osiąganiu kolejnych celów zrównoważonego rozwoju − powiedziała Kathrin Menges. − Dotychczas ponad 10 tysięcy pracowników ukończyło szkolenia dające im status ambasadora zrównoważonego rozwoju i wiedzę, dzięki której będą mogli edukować i informować współpracowników, dostawców, odbiorców czy uczniów w szkołach o znaczeniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni z ich ogromnego zaangażowania i zamierzamy je dalej wspierać i wykorzystywać. Chcielibyśmy, aby wszyscy pracownicy firmy stali się ambasadorami i aktywnymi propagatorami działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ochrona klimatu w perspektywie długoterminowej
Innym priorytetowym zadaniem firmy jest maksymalizacja wysiłków na rzecz ochrony klimatu. Do 2030 r. Henkel zamierza zmniejszyć ilość dwutlenku węgla emitowanego w procesach produkcyjnych o 75%. − Tak ambitne cele są możliwe do osiągnięcia wyłącznie, jeżeli zmiany uda nam się z powodzeniem wprowadzić wzdłuż całego łańcucha wartości, od dostawców po odbiorców − powiedziała Kathrin Menges. Przykładem takiej zmiany jest planowane wsparcie odbiorców i konsumentów w ograniczeniu emisji CO2 o 50 mln ton do 2020 r.

Z kolei w zakresie wspierania rozwoju społecznego firma będzie koncentrować się na działaniach służących poprawie możliwości zarobkowania, zwiększaniu szans sukcesu zawodowego kobiet i dziewcząt oraz poprawie warunków zatrudnienia w ramach łańcucha dostaw spółki.

Kompleksowe raporty w formie elektronicznej
Coroczne raporty są głównym źródłem informacji na temat celów i wyników spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju. W zeszłym roku Henkel opublikował swój 25-ty raport, po raz ostatni w wersji papierowej i elektronicznej. Równocześnie firma poinformowała, że w przyszłości wszystkie raporty dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju będą dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej, w formie interaktywnych plików PDF z odnośnikami. Będą także przyjazne użytkownikom dzięki łatwej nawigacji, mniejszej objętości i informacjom interesującym dla szerszej grupy odbiorców. Raport z działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju i publikowany równocześnie raport roczny stanowią kompleksowe źródło informacji na temat biznesowych, środowiskowych i społecznych aspektów działalności spółki.

Więcej: www.henkel.com/sustainability