Grupa Photon Energy ponownie z oceną „bardzo dobrą” od agencji ratingowej ESG imug rating

Photon Energy po raz kolejny otrzymała ocenę „bardzo dobrą” w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju od niezależnej agencji ratingowej ESG – imug rating.

Spółka uzyskała od agencji imug rating ocenę „bardzo dobry” oraz 77 punktów na 100 możliwych w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, oferowanych produktów i usług oraz tzw. „obszarów niefinansowych. Ocena dokonywana jest w skali: słaba, umiarkowana, dobra, bardzo dobra, doskonała. Po raz pierwszy ocena „bardzo dobra” została przyznana spółce w maju 2021 roku.

Jesteśmy dumni, że nasze praktyki ESG zostały ocenione jako bardzo dobre przez imug rating. Potwierdza to naszą strategię, w której zrównoważony rozwój jest kluczowym motorem tworzenia wartości w naszej firmie – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. – Ponieważ naszą misją jest wnoszenie pozytywnego wkładu społecznego poprzez silny nacisk na zrównoważony rozwój, przywiązujemy dużą wagę do tej oceny, jako potwierdzenie naszego zaangażowania w przejrzystość i wiarygodność dla naszych interesariuszy.

W kwietniu 2023 r. spółka opublikowała trzeci roczny raport zrównoważonego rozwoju, formalnie wyrażając zaangażowanie w osiąganie zrównoważonych wyników.

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku firma zbudowała i uruchomiła elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 130 MWp i obecnie posiada w swoim portfolio instalacje o łącznej mocy 113,1 MWp.

Obecnie Photon Energy rozwija projekty o łącznej mocy 940 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi technicznego utrzymania (O&M) dla instalacji fotowoltaicznych o mocy około 380 MWp na całym świecie.

Poprzez w pełni zależną spółkę Lerta SA, Grupa Photon Energy posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii.

Lerta jest również trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla PSE S.A. (operatora sieci przesyłowej w Polsce) z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r., a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW.

Inna główna linia biznesowa grupy – Photon Water – dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody.

Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie, jak również na wiodącej, niemieckiej platformie transakcyjnej XETRA. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i kilku krajach w Europie.

Agencja imug rating jest jedną z wiodących agencji ratingowych w Niemczech, specjalizującą się w obszarze ESG obejmującym ochronę środowiska, kwestie społeczne oraz przestrzeganie ładu korporacyjnego. Od ponad 20 lat działa w dziedzinie wdrażania zasad zrównoważonego finansowania oraz społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI). Wśród podmiotów ocenianych przez imug znajdują się zarządzający aktywami, niezależne banki, inwestorzy instytucjonalni oraz organizacje pozarządowe.

Źródło: Photon Energy Group