Grupa LUX MED inwestorem strategicznym SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.

default

Grupa LUX MED – lider prywatnego sektora zdrowia w Polsce poszerza swoją działalność i zawiera umowę przewidującą nabycie pakietu 55,39% akcji Swissmed od dotychczasowego większościowego akcjonariusza – Bruno Hangartnera. Pierwszy pakiet akcji, tj. ponad 21%, został objęty transakcją pakietową zleconą we wtorek. Następnie LUX MED oraz Bruno Hangartner ogłoszą wspólnie wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Swissmed, które pozostają w rękach pozostałych akcjonariuszy. Jedynym podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu będzie LUX MED. Swissmed od 2004r. notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Grupa LUX MED i Bruno Hangartner podejmą działania ukierunkowane na dalszy rozwój Swissmed. W ramach strategicznego planu Grupa LUX MED obejmie pakiet kontrolny i przejmie operacyjną funkcję w szpitalu Swissmed. Po przejęciu pakietu 21,39% akcji Swissmed, kolejnym istotnym krokiem zmierzającym do realizacji celów strategicznych będzie ogłoszenie wezwania na sprzedaż akcji Swissmed.

– Naszą intencją jest wycofanie Swissmed z obrotu giełdowego, natomiast docelowym zamiarem jest nabycie wszystkich akcji Swissmed, nie później niż do dnia 15 maja 2022 r. – mówi Jakub Tatak, Członek Zarządu  ds. finansowych Grupy LUX MED.

Ta inwestycja to dla LUX MED bardzo ważny krok w stronę rozwoju usług szpitalnych. Spółka założona przez szwajcarskiego akcjonariusza oferuje kompleksowe usługi medyczne, od medycyny rodzinnej do lecznictwa szpitalnego, co doskonale wpisuje się w długoletnią strategię Grupy LUX MED.

Szpital Swissmed jest największym tego typu prywatnym centrum zdrowia na Pomorzu. Obiekt zajmuje powierzchnię ok. 8000 m kw. To wielospecjalistyczny szpital, który oferuje pacjentom m.in. 80 łóżek, 5 sal operacyjnych, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz opiekę wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach medycyny. Szpital jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, a także był wielokrotnie wysoko lokowany w ogólnopolskich rankingach. Dla LUX MED – nowego inwestora branżowego, będącego liderem rynku, inwestycja ta przyczyni się natomiast do dynamicznego rozwoju usług w regionie północnym w Polsce.

– Inwestycja w tak dynamicznie rozwijającą się i rozpoznawalną firmę jak Swissmed to kolejny krok w kierunku rozwoju szpitalnictwa, czyli obszaru, na którym bardzo nam zależy. Chcemy zapewniać kompleksowe usługi pacjentom w całej Polsce, co nie byłoby możliwe bez zagwarantowania dostępu do leczenia szpitalnego. Spoczywa na nas duża odpowiedzialność wspólnego, skutecznego zarządzania firmą w połączeniu z ciągłym doskonaleniem usług. Cieszę się na współpracę z zespołem Swissmed – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Wspólna historia Grupy LUX MED i Swissmed sięga 2018 roku, kiedy LUX MED stał się właścicielem placówek Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. ówczesnej spółki zależnej Swissmed zlokalizowanej w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim.

– Od początku istnienia Swissmed, czyli od 1996 roku głęboko wierzyłem w potencjał tej inwestycji, ale także w możliwości, które daje region Pomorza. Nie mógłbym wyobrazić sobie lepszego inwestora dla naszego personelu, niż Grupa LUX MED. Niezmiernie cieszę się, że mamy strategicznego inwestora branżowego i jestem spokojny, ponieważ wiem, że Swissmed pozostaje w dobrych rękach – mówi Bruno Hangartner, główny akcjonariusz Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Za kompleksowe wsparcie prawne Grupy LUX MED, obejmujące zarówno doradztwo transakcyjne, jak i obsługę w zakresie prawa rynków kapitałowych odpowiedzialny był zespół Kancelarii Gessel. Doradztwo finansowo – podatkowe zapewnił natomiast zespół EY Polska.

Źródło: LUX MED