Grupa Kingfisher przyspiesza działania na rzecz przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Do końca 2025 r. grupa Kingfisher chce osiągnąć 60% sprzedaży produktów pochodzących ze Zrównoważonych Produktów dla domu. Już teraz Castorama Polska, posiada w swojej ofercie prawie 10 tys. produktów należących do programu „Nasza sfera”. Do końca 2040 roku grupa Kingfisher ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto. Dziś został opublikowany Raport Odpowiedzialnego Biznesu (ESG) grupy Kingfisher za rok 2021/22, w którym przedstawia wyniki swoich działań i znaczne postępy w realizacji priorytetów odpowiedzialnego biznesu oraz plany na kolejny rok.

Grupa Kingfisher już od ponad 30 lat systematycznie wdraża działania z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Działania te stanowią kluczowy element obecnej strategii „Powered by Kingfisher”, dzięki którym grupa podejmuje starania na rzecz pozytywnego wpływu na życie swoich klientów, pracowników, lokalnych społeczności i planety. Prezentowany raport podsumowuje osiągniecia w stosunku do zamierzonych celów, podkreśla działania podjęte przez członków grupy w poszczególnych krajach i zawiera kluczowe dane dotyczące wyników w minionym roku obrotowym (od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.).

Kluczowe osiągniecia grupy Kingfisher w roku 2021/22:

  • 24,5% redukcji emisji dwutlenku węgla w działalności Kingfisher (zakres 1 i 2),
  • Ponad 5,8 miliarda funtów (44,1%) rocznej sprzedaży pochodzi z produktów, które pomagają klientom tworzyć bardziej zrównoważone domy,
  • Wsparcie dla ponad 1,5 mln osób potrzebujących pomocy mieszkaniowej od 2016/2017,
  • 87,2% drewna i papieru w produktach oraz 100% papieru katalogowego, obecnie jest pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny i na najlepszej drodze do uzyskania statusu Forest Positive do roku 2025/26.

Nowe cele:

  • Osiągnięcie zerowej emisji netto dla działalności (zakres 1 i 2) do końca roku 2040,
  • 60% całkowitej sprzedaży ma pochodzić ze Zrównoważonych Produktów dla domu do końca 2025 r.
– Zobowiązujemy się pomagać w walce ze zmianami klimatu poprzez wyznaczanie celów zarówno krótko- jak i długoterminowych. W perspektywie krótkoterminowej jesteśmy na dobrej drodze do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla zgodnie z globalnymi wysiłkami na rzecz ograniczenia ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C do 2025 r. W dłuższej perspektywie jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia zerowej emisji netto do końca 2040 r. – mówi Thierry Garnier, Dyrektor Generalny Kingfisher plc.

Pełen Raport Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Kingfisher dostępny pod linkiem: Kingfisher-plc-Responsible-Business-Report-2021-22.pdf