Grupa Energa – konsekwentne dążenie do celu

O konsekwentnym dążeniu do celu, wbrew wszelkim trudnościom i ograniczeniom oraz wyprawie Energa Solo Amazon Expedition rozmawiamy z Panią Katarzyną Kowalską, dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji Energa SA.

Dlaczego zainteresowali się Państwo projektem solowego przepłynięcia Amazonki?

Grupa Energa będąc odpowiedzialnym producentem i dystrybutorem energii elektrycznej przykłada dużą wagę także do społecznej strony biznesu. Dlatego też konsekwentnie i od wielu lat w ramach kompleksowego programu Energa dla Ciebie angażujemy się w szereg działań CSR, w tym promowanie sportowej aktywności, szczególnie wśród najmłodszych. Projekt Marcina Gienieczko wpisuje się w wartości, którymi kierujemy się w naszych programach sportowych: zachęca do ruchu, popularyzuje pozytywne postawy życiowe oraz wychowanie w duchu fair play, jednocześnie zachęcając do stawiania sobie ambitnych celów oraz systematycznej i wytrwałej pracy. Co równie ważne, wyprawie Marcina przyświeca też szczytny cel – pomoc Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci, instytucji niosącej pomoc potrzebującym, a przede wszystkim dzieciom, z którą współpracuje także prowadzona przez nas Fundacja Energa.

Jak współpraca z Marcinem Gienieczko przy jego wyprawie wpisuje się w Państwa strategię marketingową?

Wspierając Marcina Gienieczko chcemy przede wszystkim pokazać, że przyświecają nam wspólne cele. Najważniejszym z nich jest pomoc Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci. Ponadto, Marcin Gienieczko swoimi licznymi wyprawami udowodnił, że wyznaje ten sam system wartości, co Grupa Energa, a więc konsekwentne dążenie do celu, wbrew wszelkim trudnościom i ograniczeniom oraz stawianie sobie wymagających celów.

Wiele marek buduje swój wizerunek wiążąc promocję swoich produktów ze sportami ekstremalnymi. Jak to wygląda w przypadku firmy Energa?

Naszym celem jest popularyzacja sportu wśród jak najszerszej grupy młodych ludzi – to właśnie do nich adresujemy Energa Sport, czyli skupiony na sporcie wycinek naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Energa Solo Amazon Expedition to przypadek szczególny – ambitny plan pokonania pierwszy raz w historii Amazonki w canoe, w połączeniu z charytatywnym celem wyprawy sprawiły, że kibicujemy M. Gienieczko w jego wyprawie. Może on być bowiem doskonałym przykładem, że sport ekstremalny, który z oczywistych przyczyn nie może mieć wielu naśladowców, może być dla młodych ludzi inspiracją do pokonywania własnych słabości, czy ograniczeń. W naszych działaniach promujemy aktywność wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz wspieramy odkrywanie sportowych talentów poprzez cykl szkoleń i zawodów sportowych w dyscyplinach: lekkoatletyka (Energa Athletic Cup), żeglarstwo (Energa Sailing) i koszykówka (Energa Basket Cup). W każdej z nich stawiamy dzieciom za wzór do naśladowania wybitnych sportowców, medalistów igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, którzy zgodzili się patronować tym inicjatywom. Są wśród nich Anna Rogowska, Przemysław Miarczyński, Adam Wójcik, czy Adam Korol. Grupa Energa to niezawodny i wiarygodny partner, świadomy znaczenia rozwoju młodych ludzi dla poprawy jakości życia społecznego i gospodarczego. Połączenie społecznej odpowiedzialności biznesu i promocji sportu stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnej rzeczywistości, w której praca, konsekwencja i rywalizacja w duchu fair play stanowią o sukcesie jednostek, jak i całego społeczeństwa.

Jakie projekty realizujecie Państwo w ramach swojej strategii odpowiedzialnego biznesu?

Grupa Energa jest częścią otoczenia, w którym funkcjonuje. Od lat wspiera inicjatywy ważne dla lokalnych społeczności, popularyzując w ten sposób aktywność fizyczną (program Energa Sport), wspierając kulturę i sztukę (Energa Mecenat), budując postawy proekologiczne (Energa dla Przyrody), propagując wiedzę związaną z energią elektryczną (Planeta Energii) oraz prowadząc działalność charytatywną (Fundacja Energa). Od 2008 roku wszystkie te działania te prowadzone są pod wspólną nazwą Energa dla Ciebie. Grupa w szczególny sposób wspiera rozwój młodszego pokolenia. W programach firmy co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży. Działając w sposób spójny i kompleksowy zyskujemy większą pewność, że podejmowane przez nas inicjatywy na rzecz społeczeństwa obejmują możliwie największe grono beneficjentów oraz wpływają na budowanie akceptacji i społecznego zaufania do prowadzonej przez naszą firmę działalności.

logo energaSzczegółowe informacje na temat działań CSR, prowadzonych przez Grupę Energa:

  • Energa Edukacja koncentruje nasze działania na propagowaniu wiedzy na temat energii elektrycznej, sposobów jej wykorzystania, a także zachęcaniu do dyskusji na temat szans i problemów, jakie stoją przed współczesną energetyką. Działania w tym zakresie prowadzimy na wszystkich szczeblach edukacji – od kluczowego programu „Planeta Energii”, w ramach którego uczymy najmłodszych uczniów jak bezpiecznie i racjonalnie korzystać z energii elektrycznej, poprzez cykliczny konkurs „Energia Przyszłości” skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kończąc na stypendiach i stażach dla studentów oraz absolwentów szkół wyższych w ramach projektu „Energia do nauki”.
  • Energa Sport popularyzuje aktywność fizyczną oraz kształtuje pozytywne postawy wśród najmłodszych – przede wszystkim czerpanie radości z uprawiania sportu i rozwoju osobistego. Dzięki autorskim projektom tj. Energa Basket Cup, Energa Sailing oraz Energa Atletic Cup stwarzamy najbardziej utalentowanym dzieciom odpowiednie warunki do treningu i doskonalenia umiejętności w koszykówce, żeglarstwie i lekkoatletyce.
  • Energa dla Przyrody to nasza dbałość o środowisko naturalne i odpowiedzialne zarządzanie nim. Angażujemy się w działania na rzecz ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną. Stąd inicjatywy mające na celu m.in. budowanie partnerstwa i relacji z organizacjami chroniącymi przyrodę czy pomoc bocianom białym.
  • Energa Mecenat wychodzi naprzeciw potrzebom otaczającego środowiska i ludzi. Działając w oparciu o idee biznesu odpowiedzialnego społecznie wspieramy liczne instytucje kultury, obejmując patronatem zarówno spektakularne przedsięwzięcia, ale i wydarzenia ważne dla środowisk lokalnych.
  • Fundacja ENERGA pomaga rozwiązywać problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy z obszaru działalności spółek Grupy. Szczególnie dużo uwagi poświęcamy dzieciom dotkniętymi chorobami, niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym.