Grupa Azoty stworzyła w pełni biodegradowalne tworzywo które zastąpi plastikowe opakowania

Grupa Azoty S.A. uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej (TPS) o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok. Jest to odpowiedź na unijną dyrektywę 2019/904 z czerwca 2019 o zmniejszeniu wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Co ważne, Grupa jest pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku tworzyw w stu procentach biodegradowalnych.

Produkcja tworzyw biodegradowalnych, umożliwiających w pełni naturalny i neutralny dla środowiska proces rozkładu materiału, wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu i jednocześnie jest zgodna z naszymi celami  – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.: – Brak producentów skrobi termoplastycznej na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej powoduje, że będziemy pionierem produkcji TPS. To nisza, która wymaga zagospodarowania, a Grupa Azoty posiada technologie i ekspertów, którzy pomogą nam osiągnąć ten cel.

Prace nad nową technologią rozpoczęły się w Grupie Azoty w sierpniu 2019 roku. W maju 2020 r. zostało dokonane zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP, z kolei w marcu 2021 miało miejsce zgłoszenie do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Produkcja skrobi termoplastycznej jest przykładem łączenia odpowiedzialnej dbałości o środowisko naturalne z biznesową działalnością. Zgodnie z unijną dyrektywą, opakowania jednorazowego użytku, które powstają z tworzyw sztucznych produkowanych przy użyciu zmodyfikowanych polimerów naturalnych lub produkowanych z biopochodnych, kopalnych lub syntetycznych substancji wyjściowych, nie występujące naturalnie, zostaną wykluczone z obrotu. Konsekwencją będzie dynamiczny wzrost zapotrzebowania na materiały spełniające wymagania dokumentu, a takim jest właśnie skrobia termoplastyczna. Prognozuje się, że do 2030 r. europejski rynek skrobi odnotuje dwukrotny wzrost.

Toteż Grupa Azoty liczy na wzrost produkcji przyjaznego naturze tworzywa. – Odpowiadając na potrzeby rynku, możemy przenieść wytwarzanie granulatu ze skrobi termoplastycznej do Grupy Azoty Compounding, gdzie możliwe jest ośmiokrotne zwiększenie wolumenu produkcji – zauważa Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. Jak podkreśla, stuprocentowa biodegradowalność skrobi została potwierdzona badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium w jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Mówiąc o potencjale skrobi, Grupa Azoty wskazuje na dużą dostępność i niski koszt surowców. Istotna jest również kompatybilność z dostępnymi polimerami biodegradowalnymi syntetycznymi oraz tradycyjnymi ropopochodnymi. Uwagę zwraca uniwersalność zastosowania ekologicznego produktu.

Jednym z przykładów zastosowania jest przemysł spożywczy, który potrzebuje opakowań jednorazowych, folii czy osłonek wędliniarskich. Skrobia termoplastyczna ma szansę zaistnieć w przemyśle agro, czyli w produkcji folii, doniczek i nawozów. TPS trafi też do segmentu artykułów codziennego użytku, takich jak torby jednorazowe i opakowania. Nowy produkt najpewniej znajdzie zastosowanie w innych segmentach gospodarki, od technologii druku 3D po branżę restauracyjną, która potrzebuje wielu elementów wyposażenia cateringu.

Spółka podpisała już umowy o nawiązaniu współpracy z Polską Grupą Opakowaniową Opakomet S.A. oraz Instytutem  Badawczym Leśnictwa. Podpisała także list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi.

Umowa z Opakomet S.A. dotyczy dostarczenia przez Grupę biodegradowalnego polimeru na bazie skrobi termoplastycznej. Porozumienie z Instytutem Badawczym Leśnictwa zakłada badania pilotażowe dotyczące możliwości wykorzystania biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w leśnictwie. Z kolei Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zweryfikuje możliwość zastosowania biodegradowalnych produktów oferowanych przez Grupę. Zadeklarowano również współpracę w kierunku rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i działania w zakresie ograniczania śladu węglowego.