Grupa Agora po raz pierwszy w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

19 dobrych praktyk Grupy Agora zostało zakwalifikowanych do jubileuszowej, 15. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. Wśród działań Agory opisanych w publikacji znalazły się projekty społeczne, edukacyjne, kulturalne i charytatywne, inicjatywy skierowane do czytelników, słuchaczy, widzów, użytkowników i klientów, działania na rzecz pracowników, a także rozwiązania środowiskowe.

 

Odpowiedzialny biznes jest wpisany w DNA Spółki od początków jej istnienia. Media i spółki Grupy Agora inicjują akcje i kampanie społeczne, podejmują ważne tematy i realnie wpływają na zmiany w Polsce. Pracownicy Agory angażują się zarówno w działania ogólnokrajowe, jak i lokalne.

Dobre praktyki Grupy Agora zostały opisane w 3 kategoriach Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. Najwięcej – aż 17 znalazło się w rozdziale poświęconym zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi społeczności lokalnej, w którym Grupa Agora ma najwięcej opisanych działań spośród 180 firm występujących w Raporcie.

Wśród nich są: kampania społeczna „Gazety Wyborczej” – „DługoWIECZNI”; cykl spotkań „Wyborcza na żywo” organizowanych przez „Gazetę Wyborczą”; #BOHATEROWIE – kampania Gazeta.pl i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego; konkurs Galeria Plakatu AMS; zaangażowanie portalu w akcję Greenpeace „Adoptuj pszczołę”; projekt wideo portalu Gazeta.pl „Łączy nas Polska”; program sieci kin Helios „Kino na Temat”; współpraca „Gazety Wyborczej” z Centrum Edukacji Obywatelskiej w projekcie „Szkoła z klasą 2.0”; wsparcie mediów Grupy Agory na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; akcja charytatywna wrocławskiego oddziału „Gazety Wyborczej” – „Fabryka świętego Mikołaja”; działania Fundacji Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport działającej przy AMS S.A.; „Gazeta Wyborcza” jako współorganizator Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki; Nagroda Radia TOK FM im. Anny Laszuk; Wspólny z PAH serwis Pomagamy.pl/Syria.

Praktyki Agory to również działania skierowane do konsumentów: program „Kultura dostępna” realizowany w sieci kin Helios oraz akcja „Gazety Wyborczej” – „Po stronie klienta”. Przykładem rozwoju przedsiębiorczości jest konkurs „Gazety Wyborczej” – „Polska Firma Przyszłości”.

Raport wskazuje również na wewnętrzne działania Grupy Agora. W obszarze prawa człowieka opisana została „Polityka różnorodności Grupy Agora”. Grupa Agora została w dniu 8 marca br. pierwszym, w branży mediowej, sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. Natomiast w obszarze środowisko – w kategorii ekoefektywności znalazła się praktyka dotycząca norm i rozwiązań środowiskowych w drukarniach Grupy Agora.