Grupa Accor wspiera pracowników i właścicieli hoteli w czasie pandemii COVID-19

Accor, jako światowy lider branży hotelarskiej, wdraża kolejne globalne działania, w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Grupy w nadchodzących miesiącach. Z myślą o wparciu pracowników i właścicieli hoteli w trudnym czasie Grupa m.in. stworzyła specjalny fundusz „ALL Heartist Fund”, do którego trafi 25 proc. dywidendy, czyli blisko 70 mln Euro. Grupa i akcjonariusze chcą w ten sposób wesprzeć działania zmierzające do rozwiązania kryzysu i pomóc w planowaniu przyszłości.

Obowiązujące od kilku tygodni ograniczenia w podróżowaniu i przemieszczaniu się wpłynęły na funkcjonowanie branży hotelarskiej, a także wielu obiektów związanych z jej działalnością, m.in.  z sektora gastronomicznego i rozrywkowego.

Obecnie ponad połowa hoteli należących do sieci Accor na całym świecie jest zamknięta

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją Grupa podejmuje konkretne działania o zasięgu globalnym, aby ograniczyć negatywny wpływ pandemii na funkcjonowanie sieci, przygotować się na okres po ustąpieniu zagrożeń i zapewnić wsparcie oraz bezpieczeństwo pracownikom, partnerom i zgromadzonym wokół hoteli społecznościom.

Wartości takie jak gościnność, ochrona oraz opieka nad innymi osobami od zawsze znajdują się w sercu naszych działań. W świetle obecnych wydarzeń oraz znaczącej skali globalnego kryzysu postanowiliśmy w duchu naszych wartości i zobowiązań zadziałać w sposób natychmiastowy. Tym samym pragniemy wyrazić naszą solidarność, a także głęboką wdzięczność wobec wszystkich osób wykazujących się odwagą i bezinteresownością podczas obecnego kryzysu – podkreśla Sébastien Bazin, prezes i dyrektor generalny (CEO) Accor
ALL Heartist Fund.

W związku z globalną pandemią, jako uzupełnienie realizowanych do tej pory działań, Rada Dyrektorów Grupy Accor postanowiła wycofać propozycję wypłaty dywidend w wysokości 280 mln Euro. Po konsultacjach z głównymi akcjonariuszami – JinJiang International, Qatar Investment Authority, Kingdom Holding Company i Harris Associates – Grupa zdecydowała przeznaczyć 25 proc. wspomnianej kwoty (70 mln Euro) na stworzenie „All Heartist Fund”, czyli funduszu specjalnego przeznaczenia powołanego w związku z globalną pandemią COVID-19. Jednocześnie członkowie zarządu Grupy podjęli decyzje o obniżeniu swoich opłat za uczestnictwo o 20 proc. na rzecz powołanego funduszu, z 25 proc. przekazanymi przez Sébastiena Bazin, prezesa i dyrektora generalnego Accor.

ALL Heartist Fund

W ramach „ALL Heartist Fund” Grupa Accor, zatrudniająca 300 tys. osób, zobowiązuje się pokryć koszty leczenia choroby COVID-19 pracownikom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc otrzymają także będący w trudnej sytuacji finansowej: pracownicy przebywający na tymczasowym zwolnieniu i właściciele hoteli – przy zastrzeżeniu, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Ponadto Grupa będzie dalej rozwijać i inicjatywy solidarnościowe mające na celu wsparcie pracowników służby zdrowia i organizacji non-profit.

Działania dodatkowe realizowane przez Accor

Pierwsze działania w związku z rozwojem kryzysowej sytuacji na całym świecie Grupa wdrożyła w lutym. Obejmowały one zakaz podróży służbowych dla wszystkich pracowników, skrócenie wymiaru pracy lub wprowadzeniu urlopów dla 75 proc. zespołów z centrali w II kwartale 2020, a także zamrożenie zatrudnienia. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie ogólnych i administracyjnych kosztów o co najmniej 60 mln euro. Jednocześnie Grupa zrewidowała plan inwestycyjny na bieżący rok, zmniejszając nakłady inwestycyjne o 60 mln Euro, dostosowując wszystkie inne koszty do zmniejszonych przychodów.

Działalność serwisowa
Wprowadzenie i wdrożenie strategii zmiany formy działalności na działalność serwisową (tzw. „asset light”), a także zabezpieczanie środków pieniężnych pozwoliło na utrzymanie silnego bilansu całej Grupy. Obecnie sieć dysponuje gotówką w wysokości 2,5 mld Euro i niewykorzystanym odnawialnym kredytem 1,2 mld Euro. Niepewność dotycząca czasu trwania pandemii i wiążącego się z nim kryzysu może odbić się na rocznych wynikach finansowych sieci, jednak zdaniem Grupy nie wpłynie w długoterminowej perspektywie na pracowników, właścicieli i akcjonariuszy Accor.

Chciałbym podziękować głównym akcjonariuszom Grupy. Bez nich „ALL Heartist Fund” nie byłby możliwy. Chciałbym również złożyć głębokie wyrazy uznania wszystkim zespołom Accor na całym świecie, którzy stawiają czoła obecnemu kryzysowi z godną podziwu odwagą, poświęceniem oraz profesjonalizmem. Ponieważ nasza branża przeżywa ciężkie czasy, musimy podejmować trudne decyzje, jednakże Accor posiadając silny bilans, pozwoli przetrwać obecny kryzys i wyłonić się ze wzmożoną siłą w okresie ożywienia. Jestem w pełni przekonany, iż wkrótce Accor odkryje na nowo drogę do wzrostu.

Sébastien Bazin, prezes i dyrektor generalny (CEO) Accor