Green Holding prezentuje drugi raport ESG. Pokazuje, że zrównoważony rozwój może wspierać wzrost biznesu

Grupa Green Holding – jeden z liderów produkcji świeżych warzyw zielonych w Polsce – odnotowała w 2022 r. znaczący wzrost efektywności środowiskowej, dzięki odpowiedniemu wdrożeniu strategii ESG przyjętej rok wcześniej. Rezultat? W porównaniu do 2021 r. firma zdołała m.in. o 47 proc. zredukować emisję CO2 w Zakresie 1 i 2 oraz o 20 proc. obniżyć zużycie energii elektrycznej i tym samym zrealizować wyznaczone cele znacznie wcześniej niż zakładano. Prowadzone działania wyraźnie wsparły także rozwój biznesowy Grupy – w ubiegłym roku jej przychody wzrosły do 1 197 mln zł, czyli o 24 proc. r/r.

Efekty działań podjętych w 2022 r. w zakresie zrównoważonego rozwoju firma przedstawia w drugim już Raporcie ESG. Wskazują one na znaczący postęp w realizacji celów w kluczowych dla Green Holding obszarach wpływu środowiskowego. Poza obniżeniem śladu węglowego w Zakresach 1 i 2 oraz zużycia energii elektrycznej, firma zredukowała również o 9 proc. ilość wody wykorzystywanej w produkcji, a także o 21 proc. obniżyła masę opakowań z tworzyw sztucznych. Oznacza to, że nie tylko zrealizowała podjęte zobowiązania 3 lata przed wyznaczonym terminem (2025 r.), ale także przekroczyła wskazane w strategii ambicje.

Było to możliwe m.in. dzięki kontynuacji stosowania rozwiązań rolnictwa zrównoważonego i nowoczesnym metodom monitorowania upraw, które z kolei pozwalają na odpowiedzialne wykorzystanie zasobów wodnych czy środków ochrony roślin. W 2022 r. Grupa rozpoczęła również budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW na terenie zakładu w Zdunowie, co ma przybliżyć ją do osiągnięcia kolejnego celu zapisanego w strategii, związanego z wykorzystywaniem 20 proc. energii z własnych źródeł odnawialnych do 2025 r.

– W 2020 roku Komisja Europejska opublikowała strategię „Od pola do stołu”. My realizujemy działania w zintegrowanym modelu biznesowym “od pola do stołu” już od 2008 r. Oznacza to, że sami uprawiamy warzywa i dostarczamy je do naszych siedmiu zakładów z wykorzystaniem własnej logistyki, aby następnie transportować je do klientów. Dzięki tak zorganizowanemu łańcuchowi wartości kontrolujemy cały proces produkcyjny i jesteśmy w stanie bardzo dokładnie oszacować nasz wpływ na środowisko naturalne. Realizowana przez nas strategia ESG pozwala nam działać jeszcze sprawniej i osiągać szybciej wyznaczone cele – mówi Artur Rytel, CEO i Prezes Zarządu Green Holding.

Działania podejmowane przez Green Holding w zakresie ESG wpierają także kluczowe dla Grupy aspekty biznesowe – lokalność upraw oraz koncentrację na jakości produktów, a tym samym realizowanie misji firmy, która zakłada zapewnianie konsumentom dostępu do świeżych i bezpiecznych produktów. W tym obszarze, dzięki pakowaniu produktów w modyfikowanej atmosferze czy testowaniu stosowanych opakowań w zakresie chłodzenia i transportu, w 2022 r. firma wydłużyła okres przydatności produktów do spożycia o średnio 25 proc., ograniczając marnowanie żywności.

Na korelację pomiędzy mierzeniem wpływu środowiskowego wzrostem biznesowym zwraca uwagę Małgorzata Pietrzyk-Żarska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w Green Holding: Przyjęcie strategii ESG pozwoliło nam na usystematyzowanie dotychczasowych działań oraz wyznaczenie celów i kierunków rozwoju Grupy. Zauważamy wzrost zainteresowania kwestiami zrównoważonego rozwoju wśród klientów i konsumentów, dlatego edukujemy w tym zakresie naszych pracowników, a dostawcom stawiamy coraz wyższe wymagania, przygotowując ich stopniowo do wprowadzenia systemu stałej oceny aspektów środowiskowych i społecznych ich działalności. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że zarówno strategia ESG, jak i publikacja raportów pomagają nam przygotować się do nowych regulacji unijnych w obszarze raportowania niefinansowego, które zaczną obowiązywać już w kolejnym roku. Dzięki wdrożeniu strategii ESG mamy czytelny plan działania – mapę celów dla poszczególnych obszarów biznesowych.

Poza aspektami środowiskowymi, w ramach strategii ESG Green Holding podejmuje również aktywności na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności, a także dba o potrzeby swoich interesariuszy – pracowników i partnerów. Stawia tutaj m.in. na wymianę wiedzy i doświadczeń, w tym poprzez realizację wspólnych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przykładem tego typu inicjatywy jest „Projekt Bateria”, podczas którego zespoły Green Holding wspólnie szukały sposobów na ograniczenie zużycia energii, jednocześnie zapewniając przygotowanie wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy do pracy w czasie kryzysu energetycznego. Organizacja rozwija także oddolne inicjatywy wspierające lokalne społeczności w ramach programu wolontariatu dla pracowników wszystkich spółek.

Z pełną listą działań Green Holding można zapoznać się w drugim Raporcie ESG całej Grupy kapitałowej, dostępnym na stronie https://greenholding.pl/zrownowazony-rozwoj/.

O Green Holding:

Grupa Green Holding jest liderem w produkcji świeżych, mytych, ciętych, paczkowanych warzyw i gotowych sałatek w Europie Środkowo-Wschodniej oraz operatorem logistyki chłodniczej. Do grupy kapitałowej należą spółki: Green Factory (z zakładami produkcyjnymi w Polsce, Ukrainie, Litwie i na Węgrzech), Primavega, Smart Vegetables Innovations (SVI), GFL oraz Green Business Center. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, Green Holding dostarcza produkty klientom z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Niemiec, Austrii i Rumunii.

Działalność Green Holding opiera się na zintegrowanym modelu biznesowym, który obejmuje łańcuch “od pola do stołu”, czyli własne uprawy polowe i hydroponiczne, produkcję, sprzedaż i logistykę chłodniczą. Kontrola nad całym procesem produkcyjnym pozwala Grupie efektywniej zarządzać swoim wpływem na środowisko naturalne. W 2022 r. Grupa zatrudniała ponad tysiąc pracowników, osiągnęła 1,197 mld zł przychodów, a całkowita powierzchnia upraw wyniosła 1188 ha.