Granty dla społeczności lokalnych

Nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych – „Moje Miejsce na Ziemi” rozpoczęła fundacja „Orlen Dar Serca”.

Do 9 września organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich regionach. W tym roku na największy program grantowy PKN Orlen przeznaczone zostaną 2 miliony złotych.

Granty w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 i 15 000 zł Fundacja „Orlen Dar Serca” przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką. O wsparcie wnioskować mogą organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.

– Pierwsza edycja programu pokazała nam, ile wartościowych inicjatyw społecznych realizowanych jest w Polsce każdego dnia. Poznaliśmy wiele niebanalnych projektów i spotkaliśmy niezwykłych lokalnych liderów – ludzi zaangażowanych, z ponadprzeciętną motywacją i pomysłami, jak zmieniać swoje otoczenie na lepsze – mówi Agata Górnicka, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN Orlen.

Najlepsze inicjatywy tej edycji wybierze specjalna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji „Orlen Dar Serca” i PKN Orlen. Szansę na zdobycie grantu będą miały przede wszystkim projekty wyróżniające się oryginalnością, które w największym stopniu przyczynią się do wprowadzenia pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu i zaktywizują mieszkańców do wspólnego działania. Zwycięskie projekty trzeba będzie zrealizować w terminie od 1 października 2019 r. do 14 czerwca 2020 r.

Programowi „Moje Miejsce na Ziemi” będzie towarzyszyło 50 spotkań na stacjach paliw Orlen w całej Polsce, podczas których mieszkańcy będą mogli bliżej poznać zasady udziału w projekcie, skonsultować swoje pomysły z ekspertami, a także wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez fundację.

Pierwsza edycja „Mojego miejsca na Ziemi” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zaledwie w ciągu dwóch tygodni złożonych zostało ponad 1000 wniosków. Finansowym wsparciem objęto blisko 300 projektów.