Godność, wolność i sprawiedliwość dla wszystkich – 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych święto wypada w rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 r. Dokument ten jest kamieniem węgielnym współczesnego systemu międzynarodowej ochrony praw człowieka – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wyznaczone przezeń standardy zostały przyjęte niemal na całym globie oraz powtórzone w najważniejszych międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka, takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka odbywają się pod hasłem „Godność, wolność i sprawiedliwość dla wszystkich”. Jest ono nierozerwalnie związane z art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stanowi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Autorzy hasła z Organizacji Narodów Zjednoczonych zwracają uwagę, że wartości wyrażone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w ostatnich latach znajdują się w ciągłym zagrożeniu. Podczas gdy świat mierzy się z nowymi wyzwaniami – pandemią, narastającymi konfliktami, kryzysem klimatycznym – wartości i prawa wskazane w PDPC oferują instrukcje jak działać, by nie pozostawić nikogo wykluczonym.

10 grudnia to również symboliczny koniec akcji “16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć“. Ta międzynarodowa kampania kończy się w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka właśnie po to, by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest równoznaczna z pogwałceniem praw człowieka. W ramach akcji Biuro RPO przygotowało szereg materiałów pod hasłem #PowiedzNiePrzemocy.

TUTAJ: Strona obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na portalu ONZ

Źródło: Biuro Rzecznika praw Obywatelskich