Głosowanie na raporty odpowiedzialnego biznesu

Internauci wybiorą laureata jednej z kategorii w 15. edycji konkursu na najlepsze raporty z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Głosowanie odbywa się poprzez stronę http://raportyzr.pl/zaglosuj-na-raport/, a poparcie można przekazać trzem spośród 55 publikacji, biorących udział w konkursie.

W ramach Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju (wcześniejsza nazwa: Konkurs Raporty Społeczne), organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte, uruchomiono etap głosowania internautów. Bierze w nim udział 55 raportów, należących do firm (48 raportów), organizacji pozarządowych (5 raportów), uczelni i administracji (2 raporty). Głosowanie trwa do 20 września i odbywa się poprzez stronę http://raportyzr.pl/zaglosuj-na-raport/.

Procedura głosowania

Głosować można do 20 września poprzez formularz dostępny na stronie http://raportyzr.pl/. W formularzu należy wskazać 3 publikacje oraz określić reprezentowaną grupę interesariuszy. Następnie trzeba wpisać swój adres e-mail, który jest niezbędny do weryfikacji oddanego głosu. Głos zostanie zapisany w systemie dopiero po jego potwierdzeniu, co odbywa się poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos jest ważny.

– Głosowanie internautów to ważny etap Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju. Czas włączenia szerokiego grona interesariuszy raportujących organizacji i zarazem możliwość przekazania zainteresowania i poparcia niefinansowej działalności firm i organizacji uczestniczących w Konkursie. To także dobra okazja, aby w ogóle lepiej przyjrzeć się procesowi raportowania niefinansowego, dowiedzieć się więcej o działalności konkretnych podmiotów i realizowanych przez nie działaniach, szukać możliwości współpracy czy stać się beneficjentem prowadzonych akcji – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konkurs

Równolegle z głosowaniem internautów toczą się obrady eksperckiego jury. W październiku organizatorzy ogłoszą laureatów następujących kategorii:

·         nagroda główna „najlepszy raport zintegrowany”,

·         nagroda główna „najlepszy raport zrównoważonego rozwoju”,

·         najlepszy debiut,

·         nagroda Giełdy Papierów Wartościowych,

·         nagroda Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

·         nagroda internautów,

·         wyróżnienia.

W Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju (wcześniejsza nazwa: Konkurs Raporty Społeczne) przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte.