Gimnazjaliści rzecznikami zmiany społecznej w swoich miastach

Zaangażowany obywatel chce mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość, uczestniczy w życiu swojej społeczności, dostrzega i postuluje konieczność wprowadzenia zmian – czy to w infrastrukturze drogowej, czy w ramach lokalnych przedsięwzięć wspierających rozwój miasta i jego mieszkańców. Przekonało się o tym 3 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z całej Polski, biorąc udział w III już edycji programu społecznego „Jeżdżę z głową” organizowanego przez Fundację BGŻ. Projekt objął swoim zasięgiem 1,1-milionową społeczność z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Rezultat? Ponad pół setki dobrych praktyk, których realizacja już teraz przynosi pierwsze korzyści lokalnym społecznościom.

 

W ramach ponad 550 dedykowanych zajęć szkolnych oraz spotkań z policją, strażą i służbami ratownictwa, gimnazjaliści poznali kluczowe przepisy kodeksu drogowego, w tym tajniki odpowiedzialnej jazdy na rowerze i zasady udzielania pierwszej pomocy. Młodzi uczestnicy programu pod opieką 123 nauczycieli przeprowadzili niemal 10 tys. ankiet wśród dorosłych mieszkańców miast i na ich podstawie przygotowali regionalne mapy miejsc niebezpiecznych. Odwiedzili ponad 200 klas i szkół, by dzielić się wiedzą na temat BRD z młodszymi kolegami. W efekcie lokalnej współpracy, 3 tys. mieszkańców małych miast wzięło udział w grach miejskich propagujących kwestie bezpieczeństwa drogowego i aktywności społecznej.

Młodzi aktywiści przekazali lokalne diagnozy BRD władzom samorządowym. Powstało 51 petycji oraz materiały filmowe obrazujące postulowane zmiany i ich efekty. Część propozycji już wdrożono – przykładowo w Oleśnicy zostało przebudowane niebezpieczne skrzyżowanie, a w Giżycku oznakowano wewnętrzną drogę szkolną. Szereg postulatów uczestników programu znalazło się też w planach budżetowych miast na kolejne lata.

– Z badań wynika, że niemal co piąty Polak nie wierzy, że – nawet we współpracy z innymi – może pomóc potrzebującym lub rozwiązać problemy społeczności lokalnej. Już trzeci rok z rzędu udowadniamy, że tak nie jest, promując postawy obywatelskie wśród uczniów z mniejszych miast oraz ich nauczycieli, rodziców i sąsiadów. W ten sposób budujemy zaangażowanie, które przynosi wymierne efekty, i to nie tylko na poziomie lokalnych społeczności – mówi Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Prezes Fundacji BGŻ, która realizuje w polskich gimnazjach edukacyjny program obywatelski „Jeżdżę z głową”.

Jak wskazuje raport NIK, polskie drogi należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej. Uczestnicy „Jeżdżę z głową” sprawili, że kwestia ta stała się przedmiotem debaty lokalnych władz i instytucji. Także zaangażowanie mieszkańców w problematykę BRD jest kluczowe dla podnoszenia bezpieczeństwa i komfortu życia w polskich miastach.

– Jedną z kluczowych wartości programu jest angażowanie środowisk lokalnych, rozumianych jako cała społeczność, w działania na rzecz bezpieczeństwa, które jest „dobrem wspólnym”, jednakowo ważnym dla wszystkich obywateli. Co więcej, program jasno wskazuje konieczność zaprojektowania konkretnych zmian społecznych, a nie tylko dokonania oceny stanu zastanego i jego krytyki – wskazuje Radosław Jasiński, ekspert Rady Programowej „Jeżdżę z głową” oraz Dyrektor Programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Ze względu na swoją specyfikę, „Jeżdżę z głową” uznawany jest za program edukacyjny. Co oznacza, że informację o ukończeniu projektu można umieszczać na świadectwie szkolnym czy dodatkowych zaświadczeniach okazywanych przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych.

– Jeżdżę z głową to świetny program, który bardzo przydał się naszym uczniom oraz przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa – nie tylko mieszkańców osiedla Wilanów, ale i wszystkich giżycczan. Dzięki niemu zaangażowaliśmy władze samorządowe do zmian w infrastrukturze drogowej, tak, by wyeliminować miejsca niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego. Wzrosła też świadomość społeczności szkolnej, rodziców uczniów oraz osób ankietowanych w zakresie przepisów BRD – mówi Daniel Grzyb, nauczyciel koordynujący realizację programu „Jeżdżę z głową” w Gimnazjum Nr 3 w Giżycku.

Więcej informacji na temat programu „Jeżdżę z głową” znajduje się na: www.jezdzezglowa.pl oraz: https://www.facebook.com/ProgramJezdzezglowa. Projekt został zrealizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej Policji. Partnerami programu były Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.