G8 o afrykańskich “sierocych uprawach”

marsMars Inc. i partnerzy potwierdzają, że baza genomów afrykańskich „sierocych upraw” zostanie upubliczniona ogłoszono podczas G8 Międzynarodowej Konferencji na temat otwartych danych dla rolnictwa. Upublicznione zostaną dane naukowe zebrane przez konsorcjum African Orphan Crop Consortium (AOCC), aby naukowcy, hodowcy roślin oraz rolnicy mogli szybko poprawić stan odżywienia afrykańskich dzieci.  

Jednym z prelegentów Międzynarodowej Konferencji G8 poświęconej ujawnieniu danych z badań naukowych w obszarze rolnictwa (pt. Open Data for Agruculture), zorganizowanej wspólnie z Bankiem Światowym, był Howard-Yana Shapiro, Dyrektor ds. Naukowych i Badań Zewnętrznych w Mars Inc., który kierował pracami badawczymi nad sekwencjonowaniem i analizą genomu kakaowca. Wyniki jego badań już od 2010 roku są ogólno dostępne w bazie Cocoa Genome Database dla badaczy i instytucji naukowych.

African Orphan Crops Consortium (AOCC) to wspólna inicjatywa New Partnership for Africa’s Development, Beijing Genomics Institute (BGI), Life Technologies, World Wildlife Fund oraz organizacji i firm, m.in. Mars Inc. AOCC zostało oficjalnie powołane do życia podczas konferencji Clinton Global Initiative w 2011 roku, by umożliwić afrykańskim rolnikom prowadzenie najważniejszych w Afryce upraw, które będą bardziej wydajne, odporne na klimat i odżywcze. Celami Konsorcjum są rozwiązanie problemu zahamowania wzrostu afrykańskich dzieci z obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia 600 milionów afrykańskich rolników. Karłowatość, niski wzrost i zaburzenia rozwoju neurologicznego to coraz bardziej powszechny problem wśród dzieci z afrykańskich wsi.

Shapiro powiedział: “Od początku istnienia African Orphan Crops Consortium jego ambicją było dostarczenie odżywczego pożywienia do rąk najbardziej potrzebujących osób. Niezmiernie cieszy nas fakt, że dzięki pracom badawczym AOCC odgrywa istotną rolę w walce z chronicznym głodem i niedożywieniem. Firma Mars jest dumna, że może być częścią tej inicjatywy.”

Todd Park, US Chief Technology Officer, przedstawiciel Białego Domu powiedział: „Wielkie uznanie należy się wszystkim uczestnikom Konferencji G8 „Open Data for Agriculture”, którzy zobowiązali się do upublicznienia swoich odkryć naukowych. Upublicznienie zasobów danych rządu i sektora prywatnego umożliwi czerpanie korzyści z otwartych danych na temat rolnictwa i żywienia oraz posunie do przodu kwestie bezpieczeństwa żywności jednocześnie napędzając rozwój nowych przedsięwzięć biznesowych i zwiększając liczbę miejsc pracy.”

Celem AOCC jest zsekwencjonowanie, zebranie i analiza informacji na temat genomów 100 roślin tradycyjnie uprawianych przez afrykańskich rolników, aby zwiększyć wartość odżywczą pożywienia dostępnego dla społeczeństwa w ciągu kilku następnych dziesięcioleci. Końcowe wyniki badań zostaną udostępnione do domeny publicznej z poparciem Unii Afrykańskiej (UA) w ramach procesu prowadzonego przez organizację Public Intellectual Property Resource for Agriculture (PIPRA).

Określenie „uprawy sieroce”, czyli np. bakłażan, ziemniak czy maniok, odnoszą się do afrykańskich upraw i gatunków drzew, które były w dużej mierze ignorowane przez naukowców, gdyż nie odgrywają znaczącej roli w handlu międzynarodowym. Coraz powszechniej udostępniane informacje na temat analizy genomu pozwolą afrykańskim rolnikom i naukowcom na wyhodowanie bardziej odżywczych, wydajnych i wytrzymałych odmian roślin.

Informacje generowane przez AOCC będą udostępniane afrykańskim naukowcom za pośrednictwem African Plant Breeding Academy, której ośrodki powstaną w ramach World Agroforestry Center w Kenii i Zachodniej Afryce. W Akademii kształcić będzie się 250 naukowców oraz 500 techników zajmujących się hodowlą roślin. W ciągu pięciu lat nauczą się, jak wykorzystywać informacje na temat genomu roślin oraz selekcji wspomaganej markerami molekularnymi (Marker Assisted Selection – rodzaj przyspieszonej hodowli naturalnej, która opiera się na wiedzy o DNA, ale nie tworzy organizmów modyfikowanych genetycznie) w celu ulepszenia upraw. Rezultatem ich prac będzie produkcja udoskonalonych nasion, które trafią do rąk drobnych rolników w całej Afryce.

Jednym spośród ponad 90 wystąpień zaprezentowanych podczas Międzynarodowej Konferencji G8 było przemówienie Howarda-Yana Shapiro z firmy Mars Inc. na temat “Wyjątkowej współpracy w celu poprawy dostępu do żywności mieszkańców afrykańskich wsi”. W swoim wystąpieniu Shapiro opowiedział o tym, jak ogromne znaczenie będą miały badania nad roślinami, a szczególnie zrozumienie ich genomiki, w walce z głodem i niedożywieniem na świecie w ciągu najbliższych dziesięcioleci.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele państw z „Grupy Ośmiu”, partnerzy Afryki oraz ważni interesariusze. Celem spotkania była wymiana ważnych informacji z zakresu rolnictwa, które w latach 2014-15 zostaną udostępnione rolnikom, naukowcom i politykom z całego świata w celu poprawy bezpieczeństwa żywności i zrównoważenia rozwoju rolnictwa. Konferencja stanowi kolejny etap wspólnego zaangażowania na rzecz rozwiązania globalnego problemu bezpieczeństwa żywności, zgodnie z oświadczeniem Baracka Obamy „New Alliance for Food Security and Nutrition”. Jest to zobowiązanie pomocy wyjścia z ubóstwa 50 milionom osób zamieszkującym tereny Sahary w ciągu 10 następnych lat, poprzez wsparcie rozwoju rolnictwa.