G4 – rewolucja w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju

gri_logoGlobal Reporting Initiative (GRI) jest międzynarodową organizacją non-profit, o konstrukcji opartej na sieci. Misją GRI jest stworzenie standardu raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. 22 maja br. na międzynarodowej konferencji w Amsterdamie została zaprezentowana – po dwuletnim procesie konsultacji – nowa generacja (G4) wytycznych do raportowania.

Opublikowane wytyczne to duży krok naprzód w ewolucji raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. G4 zostały znacznie poprawione i ulepszone w celu odzwierciedlenia ważnych trendów w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju.

G4 koncentruje się na ekonomicznych, środowiskowych i społecznych efektach, które naprawdę się liczą. Dzięki temu raporty będą bardziej strategiczne, skoncentrowane i bardziej wiarygodne, a także łatwiejsze do interpretacji dla zainteresowanych stron.

Wytyczne GRI mają wspierać organizację w realizacji strategii – pomagając w mierzeniu efektów, będą wspomagać zarządzanie zmianami i usprawniać komunikację wiedzy na temat powiązań pomiędzy zrównoważonym rozwojem, a prowadzeniem biznesu.

Źródło: www.globalreporting.org