Fundacje dwóch spółek wsparły edukację dzieci

fot. Pixabay.com

Spółka Lotos Kolej za pośrednictwem Fundacji Lotos przekazała środki finansowe na rzecz Fundacji Grupy PKP. Dzięki temu wsparciu możliwy był zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z najuboższych rodzin kolejarskich. Łącznie zakupiono sprzęt dla 17. rodzin.

– Pandemia pokazała nam, jak ważna jest możliwość stworzenia dzieciom warunków do nauki w nietypowych, trudnych okolicznościach. Nigdy nie wiemy, czy znów nie będziemy musieli pozostać w domach. Nie każda rodzina posiada jednak środki na zakup odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu do nauki. Dlatego właśnie postanowiliśmy wesprzeć najuboższe kolejarskie rodziny w zakupie komputerów dla dzieci z tychże rodzin. Bardzo dziękujemy Fundacji Lotos za udzielone wsparcie – mówi Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP.

– Jako firma społecznie odpowiedzialna mamy pełną świadomość, że skutki pandemii odczuwane są nie tylko przez duże koncerny, przewoźników czy małe przedsiębiorstwa, ale także przez osoby samotne, seniorów czy dzieci. Sytuacja rodzin kolejarskich o niższym statusie materialnym nie jest nam obojętna, dlatego cieszę się, że spółka Lotos Kolej mogła wziąć udział w akcji charytatywnej zorganizowanej przez Fundację Grupy PKP. Chętnie wspieramy takie inicjatywy, a dzięki darowiźnie, którą przekazaliśmy za pośrednictwem Fundacji Lotos, nauka w systemie online nie będzie już niedostępna dla kilkunastu dzieci  z rodzin borykających się z brakiem możliwości zapewnienia im dostępu do sprzętu komputerowego – mówi Jaromir Falandysz, wiceprezes Lotos Kolej.

Fundacja Grupy PKP w okresie pandemii podejmuje liczne inicjatywy na rzecz walki ze skutkami COVID-19. Między innymi dzięki wsparciu spółek kolejowych: PKP Informatyki, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, PKP Intercity, PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej, PKP Polskich Linii Kolejowych, PKP Telkol i PKP CARGO, 55 dzieci z rodzin kolejarskich otrzymało komputery do nauki online w niedługim czasie od rozpoczęcia epidemii koronawirusa w Polsce.

Fundacja Grupy PKP dzięki darowiźnie z Grupy PKP w wysokości ponad 5 mln zł przekazała placówkom medycznym i szpitalom fundusze na zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do wykrywania obecności koronawirusa oraz odczynników do wykonywania testów u osób potencjalnie zarażonych. Placówki, które uzyskały wsparcie finansowe, to m.in. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Narodowy Instytut Leków, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz szpitale we Włoszczowej i Białej Podlaskiej.

W pomoc polskiej służbie zdrowia zaangażowała się również Fundacja Lotos. Łączna kwota, która trafiła do prawie 50. placówek medycznych w całym kraju, to ponad 8 mln zł. Środki trafiły przede wszystkich do czterech szpitali w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Dzięki temu wsparciu zakupiono m.in. respiratory, łóżka szpitale, kardiomonitory czy środki ochrony indywidualnej. Lotos przekazał też szpitalom zakaźnym karty paliwowe o wartości 2 mln zł, dzięki którym karetki i inne pojazdy mogły bezpłatnie tankować na stacjach Lotos. Funkcjonariusze służb mundurowych mogli odbierać na stacjach Lotos darmową kawę i hot doga za pół ceny. Firma umożliwiła też przekazywanie punktów z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa.

Źródło: Lotos