Fundacja Veolia Polska w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja Veolia Polska została włączona do grona Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najdłużej działającej i największej organizacji pozarządowej w Polsce, zajmującej się w kompleksowy sposób koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Nowi Partnerzy zostali oficjalnie przedstawieni podczas ogłoszenia raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre Praktyki”.

 

Program Partnerstwa to główne przedsięwzięcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tworzy go ponad 50 polskich firm oraz organizacji, reprezentujących różne branże – liderów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu firm, organizacji i Forum Odpowiedzialnego Biznesu ukazuje się doroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który zbiera dokonania firm  w zakresie CSR.

W tym roku do Programu Partnerstwa FOB przystąpiło pięć firm – obok Fundacji Veolia Polska, także Carrefour Polska (branża handlowa), Enea (branża energetyczna), IBM Polska (branżą IT) i LafargeHolcim (branża budowlana).Działalność Fundacji Veolia Polska, należącej do Grupy Veolia koncentruje się na poprawie jakości życia lokalnych społeczności, między innymi poprzez promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych, działania na rzecz ochrony środowiska oraz  inicjatywy edukacyjno-oświatowe i charytatywne.

Jako Grupa Veolia zobowiązaliśmy się do przestrzegania  podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju, między innymi do ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko, dbałości o pracowników i angażowania się na rzecz lokalnych społeczności. Dziś wiele z tych założeń realizuje Fundacja Veolia Polska, która jest integralną częścią naszej Grupy. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że w tym roku zostaliśmy docenieni przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przyjęci do elitarnego grona firm, które wdrażają z powodzeniem zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. To dla nas zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność na przyszłość  – powiedział Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Bez zaangażowania biznesu rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu i budowanie zrównoważonej przyszłości nie są możliwe. Potrzebne jest wsparcie firm , które nie tylko rozumieją samą koncepcję CSR, ale z sukcesem wdrażają ją w strukturach i działają na rzecz jej upowszechnienia w swoim otoczeniu. Bardzo się cieszymy, że grono tych firm właśnie się powiększyło o pięć nowych organizacji. Z równie dużą radością w takim dniu dziękujemy  partnerom Forum, którzy współpracują z nami od wielu lat. Wydarzenie takie jak ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest najlepszą  okazją do przypomnienia wieloletniego, wzajemnego wsparcia – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tym roku, z okazji jubileuszowej, piętnastej edycji raportu FOB, poruszony został temat praktyk polskich firm
w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W dyskusji na ten temat wzięły udział między innymi: Grażyna Henclewska z Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, Maria Andrzejewska, dyrektorka Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz dr Anna Bartoczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

W trakcie wydarzenia została także podpisana Karta Różnorodności, międzynarodowa inicjatywa na rzecz walki z dyskryminacją oraz promowaniem różnorodności w miejscu pracy. Wydarzenie odbyło się 30 marca w Warszawie w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56.