Fundacja Sejmu Wielkiego rozpoczyna działalność

Fundacja Sejmu Wielkiego dnia 7 października br. zainaugurowała swoją działalność uroczystym bankietem w Galerii Delfiny (ul. Smulikowskiego 10 lokal 2, Warszawa). Przedstawiciele nowopowstałej organizacji pod przewodnictwem Pawła Turno, Krzysztofa Zakrzewskiego i Michała Kwileckiego przedstawili planowany zakres działań w dziedzinie dziedzictwa narodowego, kulturowego i historycznego.

 

Głównym zadaniem Fundacji Sejmu Wielkiego jest promocja dziedzictwa z okresu I Rzeczpospolitej zarówno w kraju, jak i za granicą. Celem działań Fundacji jest wspieranie instytucji naukowych państwowych, muzealnych, a także organizacji społecznych oraz projektów, wystaw
i konferencji dotyczących tego historycznego okresu.

– Będziemy również angażować się w projekty badań naukowych, archiwizację i digitalizację dokumentów – mówi Michał Kwilecki, prezes Fundacji Sejmu Wielkiego. – Skupimy się także na promowaniu edukacji młodzieży w dziedzinie historii poprzez wspieranie organizowanych konkursów historycznych.

Integralną częścią Fundacji Sejmu Wielkiego jest Komitet Naukowy, którego członkami są autorytety naukowe w Polsce m.in. prof. Andrzej Rottermund, prof. Henryk Samsonowicz i dr Hieronim Grala. Zadaniem Komitetu jest weryfikowanie projektów Fundacji.

Fundacja Sejmu Wielkiego planuje współpracę z instytucjami państwowymi i przedstawicielami świata biznesu, którzy pomogą uzbierać środki na działalność organizacji i realizację projektów o wyżej wymienionym charakterze. Sponsorzy mogą przekazywać środki zarówno na poszczególne projekty, jak i na ogólną działalność Fundacji, pozostawiając jej i Radzie Naukowej prawo do decyzji, które projekty wesprzeć.