Fundacja RWE: rodzice oczekują od szkoły interaktywnej edukacji swoich dzieci

Energetyka, jako nauka i gałąź przemysłu staje się coraz ważniejsza, a energia stanowi i będzie stanowić kluczowy czynnik rozwoju. Kluczowe staje się zbudowanie świadomości energetycznej społeczeństwa i przygotowanie na zmiany zwłaszcza najmłodszych, których będą one dotyczyć w największym stopniu. Niestety aktualny poziom wiedzy Polaków na temat zagadnień związanych z energią, takich jak: nowoczesne sposoby wytwarzania, emisja CO2, czy rola odnawialnych źródeł energii w ochronie klimatu pozostaje na niezadowalającym poziomie. W dodatku brak zainteresowania tematyką energii, cechuje, przede wszystkim osoby młode, które powinny myśleć o tym jak będzie zmieniać się ścieżka rozwoju polskiej gospodarki oraz środowisko, w którym będą żyć. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie RWE Polska S.A. nt. postaw Polaków względem sektora energetycznego. Wynika z nich, że 67% z nich nie śledzi bieżących wydarzeń z zakresu energetyki, a są to głównie kobiety oraz osoby do 29 roku życia.

Stąd pomysł, aby skierować do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów interaktywny program edukacyjny RWE Power Box obliczony na zwiększenie świadomości energetycznej u najmłodszych pokoleń. Tym bardziej, że takie są również oczekiwania rodziców, którzy w badaniu przeprowadzonym przez TNS Polska na zlecenie Fundacji RWE w Polsce, byli zgodni co do tego, że interaktywne pomoce pozwolą uczniom lepiej zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące w naturze niż tradycyjne lekcje (wskazało tak 7 na 10 ankietowanych osób).

5 grudnia rusza trzecia, ogólnopolska edycja autorskiego programu realizowanego przez Fundację RWE w Polsce i Centrum Nauki Kopernik – RWE Power Box. Wykorzystuje on zestaw edukacyjny, który służy do badania zjawisk przyrodniczych związanych z różnymi rodzajami energii, umożliwia przeprowadzanie doświadczeń, a także obserwowanie oraz pomiar ich efektów.

„W związku z ogromną popularnością programu RWE Power Box zdecydowaliśmy się na zaproszenie do programu nauczycieli z całej Polski oraz na poszerzenie grupy docelowej o młodzież gimnazjalną. Z badań RWE wynika, że zaledwie 18 proc. dorosłych Polaków interesuje się energetyką jako dziedziną gospodarki. Uważamy, że edukacja młodego pokolenia na temat odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii i świadomego wykorzystania energii elektrycznej przyczynia się do lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, której integralną częścią są zaawansowane technologie oraz energia i ochrona klimatu” – powiedziała Iwona Jarzębska, Dyrektor ds. Komunikacji RWE Polska S.A. „Życzymy wszystkim uczestnikom programu wspaniałej przygody z zestawami RWE Power Box oraz nieograniczonej kreatywności w wymyślaniu nowych wariantów doświadczeń” – dodała Iwona Jarzębska.

„Radość odkrywania to nasz znak szczególny. Każdy odwiedzający Kopernika wie, że nie będzie się tu nudził, zostanie zaangażowany w działanie, przeprowadzi realne doświadczenia. Takie są też nasze pudełka edukacyjne, które tworzymy dla nauczycieli i szkół. Dzięki projektom takim jak Power Box nauka pod znakiem Centrum Nauki Kopernik może trafić do wielu szkół w Polsce, wspierając działania zaangażowanych nauczycieli i zmieniając polską edukację.” mówi Anna Dziama, kierownik działu Edukacji w Centrum Nauki Kopernik.

Z badania zrealizowanego na zlecenie Fundacji RWE wynika, że 66% rodziców uważa, iż wiedza w szkole jest przekazywana dzieciom w sposób mało ciekawy lub wymagający poprawy. Rodzice zostali więc zapytani czy firmy powinny się angażować w działalność edukacyjną prowadzoną w szkołach w celu poprawy atrakcyjności prowadzonych zajęć. Twierdząco odpowiedziało 71% respondentów w Polsce i aż 91% przebadanych mieszkańców Warszawy. Na podstawie badania można zatem powiedzieć, że rodzice oczekują od przedsiębiorstw wsparcia merytorycznego i finansowego edukacji szkolnej. Dodatkowo w Warszawie 84% rodziców deklaruje chęć zgłoszenia szkoły do programu edukacyjnego o nowoczesnych technologiach. Dotyczy to głównie rodziców dzieci w wieku 6-15 lat. Ponad 67% badanych z pozostałych części Polski również podjęłoby takie działania.

5 grudnia br. rozpocznie się warszawska, a 7 stycznia 2015 r. ogólnopolska rekrutacja nauczycieli do programu RWE Power Box. Jego trzecia edycja będzie prowadzona w Elblągu, Gdańsku, Lublinie, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie od lutego do kwietnia 2015 roku. Nauczyciele, którzy zgłoszą swoje szkoły do programu wezmą udział w specjalnym warsztacie przeprowadzonym przez CNK, przygotowującym ich do przeprowadzania eksperymentów za pomocą zestawu edukacyjnego RWE Power Box. Szczegółowe informacje na ten temat będą dostępne na stronie internetowej projektu: www.powerboxrwe.pl.