Fundacja Ochrony Środowiska Audi oraz firmy BABOR i Everwave podejmują środowiskową inicjatywę

Fundacja Ochrony Środowiska Audi, niemiecka firma kosmetyczna BABOR oraz Everwave – start-up zajmujący się zagadnieniami ochrony przyrody połączyły siły, by walczyć z zanieczyszczeniem rzek na całym świecie odpadami z tworzyw sztucznych. Trójka partnerów planuje na rok 2021 uruchomienie wspólnej inicjatywy i wdrożenie na jego przestrzeni kilku projektów. Będą to m.in. wydarzenia informacyjne, projekty w siedzibach partnerów uczestniczących w programie oraz akcje sprzątania.

Na początek programu specjalny statek CollectiX należący do firmy Everwave będzie zbierać odpady pływające w Dunaju. BABOR i Fundacja Ochrony Środowiska Audi będą finansowo wspierać tę akcję.

„Woda jest podstawą wszelkiego życia i bezwzględnie należy chronić jej źródła. Czyste zbiorniki wodne, morza i rzeki muszą być naszym wspólnym priorytetem” – powiedział Rüdiger Recknagel, dyrektor zarządzający Fundacji Ochrony Środowiska Audi. Każdego roku do oceanów trafia kilka milionów ton plastiku, z czego znaczna ich część wpływa do nich z rzek. Badania zlecone przez Fundację Ellen MacArthur ostrzegały w 2016 roku, że pewnego dnia ilość odpadów z tworzyw sztucznych w oceanach może przewyższyć ilość żyjących w nich ryb. Celem zajmującego się zagadnieniami ochrony przyrody start-up’u Everwave z siedzibą w Aachen, jest stawienie czoła temu globalnemu wyzwaniu.

Fundacja Ochrony Środowiska Audi oraz firma BABOR są partnerami, którzy podzielają tę wizję. „Pochodzimy z różnych branż i dlatego możemy wnieść do wspólnej inicjatywy szereg unikalnych ekspertyz. W sumie skorzystamy na tym wszyscy, zwłaszcza przyroda” – dodaje Recknagel. „Naszym głównym celem – poza zbieraniem odpadów – jest uświadomienie opinii publicznej ogromnej skali problemu, dotarcie do jak największej liczby osób i zainspirowanie ich do ochrony środowiska.” Trzej partnerzy planują wspólną inicjatywę na ten rok. Chcą podnieść świadomość dotyczącą ochrony źródeł wody poprzez kampanie informacyjne, projekty w zakładach oraz akcje sprzątania i ploggingu, czyli aktywności fizycznej na świeżym powietrzu np. joggingu, połączonej ze zbieraniem śmieci.

Stworzona w 2009 roku Fundacja Ochrony Środowiska Audi aktywnie wspiera nowe rozwiązania na rzecz przyszłości przyjaznej dla ludzi. W znaczący sposób przyczynia się do ochrony środowiska, zachęcając do zrównoważonego działania i uświadamiając wpływ ludzkich zachowań na przyrodę. Ochrona naturalnych podstaw życia ludzi, zwierząt i roślin jest zawsze na pierwszym miejscu jej działań. Pierwsza wspólna akcja, z partnerem non-profit CLEAR RIVERS, której celem jest zmniejszenie ilości plastikowych odpadów trafiających do oceanów, została zainicjowana w roku 2018. Firma CLEAR RIVERS opracowała innowacyjne pułapki na śmieci, które zbierają odpady pływające np. w marinach i w ten sposób zapobiegają ich przedostawaniu się do oceanów.

Oprócz wspierania pasywnych pułapek na odpady, Fundacja Ochrony Środowiska Audi współpracuje z firmami BABOR i Everwave w celu poszerzenia portfolio projektów o aktywną redukcję ilości odpadów w rzekach, a w konsekwencji także w oceanach. Temu służy jednostka pływająca CollectiX.

Źródło: Audi