Fundacja NUTRICIA przyznała granty badawcze

Tegoroczna edycja konkursu grantowego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zgłoszono do niej aż 44 wnioski, a spośród nich wyłoniono 3 zwycięzców, których projekty zostaną sfinansowane przez Fundację NUTRICIA. Badacze, którzy przesłali zgłoszenia, pochodzili z 47 różnych ośrodków i 14 polskich miast.

Fundacja co roku wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do jej misji, czyli ochrony, promocji i zapewnienia zdrowia poprzez żywienie. Organizowany konkurs skierowany jest do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz dietetyków. Do tej pory łącznie przyznano już 68 grantów i 9 stypendiów. Dzięki nim Fundacja NUTRICIA udziela wsparcia finansowego projektom badawczym, w wyniku których powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Tegoroczni zwycięzcy
Zwycięzców, spośród rekomendacji przedstawionych przez Radę Naukową Fundacji, wyłonił Zarząd Fundacji. Granty badawcze na projekty, które będą realizowane 2018 roku, otrzymały:
Katedra i Zakład Fizjologii – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; kierownik projektu: dr Arkadiusz Liśkiewicz.
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Lisowska.
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”; kierownik projektu: lek. Anna Wiernicka.

W tym roku szczególną preferencję miały projekty dotyczące otyłości – badania związane z poszukiwaniem jej przyczyn i konsekwencji, a także skutecznych metod jej zapobiegania i leczenia.Więcej informacji na temat grantów, a także Fundacji NUTRICIA, jej dokonań, raportów i najbliższych planów możecie znaleźć na stronie www.fundacjanutricia.pl.