Fundacja „EPI-BOHATER”pomoże epileptykom

Anna Alicja Lisowska, która od lat dąży do zmiany myślenia o padaczce jako chorobie przekreślającej szanse na normalne życie, otwiera Fundację „EPI-BOHATER”. Dotychczas, poprzez projekt „Co Te Padaki Robią?”, mogła to robić tylko w ograniczonym zakresie. Nowo powstała organizacja pozarządowa jest już organem prawnym, co daje większe możliwości rozwoju.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą osoby, które również były głęboko zaangażowane w rozwój „Padak” –Michał Lisowski i Maciej Krzysztof Lisowski. Partnerami Fundacji jest epileptolog -dr Maja Kopytek–Beuzen oraz Fundacja „Neuropozytywni”.

Fundacja „EPI-BOHATER” tworzona jest przede wszystkim w celu:

  • zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób chorujących na padaczkę,
  • przełamywania stereotypów związanych z epilepsją,
  • udostępniania wiedzy na temat padaczki,
  • ujawnieniu i dążeniu do likwidacji barier społecznych wynikających z niewiedzy.

Powstanie Fundacji EPI-BOHATER otwiera dla nas nowe możliwości. Nie ukrywamy, że chcemy i będziemy dążyć do tego, aby w naszym kraju, zapanowała prawdziwa EPI-REWOLUCJA. Zdajemy sobie sprawę z tego jaki ogrom prac nas czeka. Jesteśmy jednak na to gotowi. Dużym wsparciem jest dla nas współpraca z niezwykłą epileptolożką – dr Mają Kopytek-Beuzen czy Fundacją Neuropozytywni, która zorganizowała już niejedną akcję mającą na celu walkę ze stereotypami w padaczce. W bliskich planach jest również współpraca z fundacjami z terenów Zjednoczonego Królestwa, których akcje są bardzo widoczne na całym świecie – zapowiada Alicja Lisowska, prezes Fundacji „EPI-BOHATER”.

Najczęstsze MITY związane z epilepsją, do których obalenia dąży Fundacja:

  • Osoba z padaczką nie może być samodzielna
  • Osoba chorująca na padaczkę nie może pracować
  • Podczas ataku padaczki należy otworzyć choremu usta, aby nie przygryzł języka
  • Epileptyk nie może uprawiać aktywności fizycznej

Źródło: Fundacja „EPI-BOHATER”