Fundacja Dorastaj z Nami zwyciężyła w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2023

Gala finałowa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja Dorastaj z Nami po raz drugi zdobyła nagrodę główną za Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022 w kategorii organizacje pozabiznesowe. Była to już 17. edycja konkursu, który organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. 

Gala wręczenia nagród odbyła się 25. października 2023 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Nagrodę, w imieniu Fundacji, odebrała współautorka Raportu Marzena Kolczyńska, manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami.

 – Dziękuję Jury konkursu za to wyróżnienie oraz za docenienie naszych wysiłków w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Raportowanie niefinansowe postrzegamy w Fundacji jako szansę na rozwój organizacji oraz profesjonalizację działań. Jest to również istotny element budowania relacji z otoczeniem, który zbliża nas do osiągnięcia naszego najważniejszego celu – zapewnienia skutecznej i systemowej pomocy dzieciom, które doświadczają tragicznej straty rodzica – mówiła Marzena Kolczyńska.

Jury, złożone z ekspertów i ekspertek w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju swój werdykt uzasadniło takimi słowami: „Przyznajemy nagrodę za zaangażowanie Fundacji w identyfikację oraz dialog z interesariuszami. Zastosowanie standardu raportowania GRI 2021 oraz odniesień do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Transparentność finansową. Czytelną i przyjazną formułę raportu”.

Kryteria oceny oparte były o europejskie wytyczne raportowania ESRA (The European Sustainability Reporting Association). Należą do nich: kompletność (całościowy obraz organizacji), wiarygodność (struktury, procesy i mechanizmy kontroli, umożliwiające prawidłowe przedstawienie informacji o skutkach podejmowanych działań) oraz komunikacja (ocena wykorzystanych technik przekazu).

Celem Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju jest podkreślenie wagi raportowania pozafinansowego i zwrócenie uwagi na dobre praktyki w tym obszarze. „Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność uwzględniając interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.” – można przeczytać na oficjalnej stronie konkursu.

„Nagroda główna to dla nas wspaniałe osiągnięcie. Pragniemy podziękować naszym koalicjantom: Orange Polska, ORLEN, The Boeing Company, Fundacja BGK, Fundacja PZU, Fundacja PKO Bank Polski, Fundacja ORLEN, Enea za włączenie się w proces powstawiania raportu. Wymiana doświadczeń jest dla nas bardzo ważna, gdyż umożliwia nam podnoszenie kompetencji oraz profesjonalizację naszych działań” – czytamy na stronie Fundacji Dorastaj z Nami.

Zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonym Raportem Zrównoważonego Rozwoju Fundacji Dorastaj z nami za rok 2022.