FRoSTA publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważony rozwój to jeden z głównych fundamentów marki FRoSTA. Ogłoszony Raport jest polską adaptacją publikacji Grupy FRoSTA za rok 2016 i pierwszym tego typu wydawnictwem firmy w Polsce.

Raport opisuje działania firmy we wszystkich kluczowych obszarach obejmując między innymi: dialog z konsumentami, standardy współpracy, zarządzenie organizacją, ochronę środowiska, relacje z pracownikami czy zaangażowanie społeczne. W dokumencie znajdziemy nie tylko działania podejmowane w roku 2016 na rzecz zrównoważonego rozwoju, lecz długofalowe osiągnięcia firmy oraz plany i cele na przyszłość.

Praca nad rozwojem firmy to nie tylko mądre decyzje biznesowe. Świadomość wpływu na otoczenie i poczucie odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań to obecnie fundamenty marki FRoSTA – mówi Paweł Wojciechowski, Członek zarządu FRoSTY sp. z o.o. Publikacji raportu nie traktujemy jako obowiązku. Przeciwnie, cieszymy się mogąc podzielić się ze wszystkimi zainteresowanymi motywacjami naszych działań oraz przyświecającymi nam wartościami.

Publikacja podsumowuje najważniejsze inicjatywy firmy, opisując je w sposób bezpośredni, zrozumiały i jasny. Dla konsumentów to przede wszystkim źródło wiedzy o produktach. Przybliża temat całkowitej rezygnacji ze stosowania dodatków do żywności czy przejrzystości pochodzenia składników, a także prezentuje idee, z których wspomniane aktywności wyrastają. Osoby zainteresowane środowiskiem naturalnym oraz jego ochroną znajdą tu wszystkie informacje o działaniach podejmowanych przez firmę, obejmujących m.in. monitorowanie emisji gazów cieplarnianych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy edukację konsumencką. Swoje miejsce znalazły tu także m.in.: polityka pracownicza, standardy współpracy z dostawcami czy zaangażowanie społeczne firmy.

Kompletny Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2016 dostępny jest pod adresem: www.frosta.pl/RaportZrownowazonegoRozwoju2016