Forum Odpowiedzialnego Biznesu w gronie Interesariuszy GRI

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako pierwsza polska organizacja pozarządowa dołączyło do międzynarodowego grona Interesariuszy (Organizational Stakeholders) Global Reporting Initiative (OS GRI). Jest to organizacja tworząca spójne wytyczne dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, które są stosowane przez różne instytucje na całym świecie.

Jako OS GRI w Polsce, podobnie jak 600 takich partnerów w przeszło 60 krajach, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca organizacje do mierzenia i raportowania swoich ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wyników według międzynarodowych wytycznych. Status OS oznacza także dostęp do szeregu przywilejów, w tym udziału w spotkaniach nt. raportowania i najnowszych projektów GRI.

– Jako pierwsza polska organizacja pozarządowa wydaliśmy raport społeczny, współorganizujemy konkurs Raporty Społeczne dostarczając wiedzy o raportowaniu społecznym oraz zachęcając firmy i organizacje do transparentności i komunikowania swoich działań z zakresu CSR. Decyzja o przystąpieniu do Organizational Stakeholders Global Reporting Initiative da nam dostęp do najnowszych światowych trendów oraz wiedzy eksperckiej z tego obszaru – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.