FOB nagrodziło ludzi, którzy zmieniają biznes

Ludzie, którzy zmieniają biznes
Fot. T. Mirosz

12 września poznaliśmy laureatów i laureatki 3. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyróżnione zostały osoby działające na rzecz upowszechniania koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju w praktyce.  

Już po raz trzeci Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznało nagrodę osobom, które przez działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w środowiskach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

Ludzie, którzy zmieniają biznes

– Naszym celem jest wyróżnienie osób, które na co dzień działają w swoich środowiskach na rzecz prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony. Sukcesy osiągane przez laureatów i laureatki budzą nadzieję na pożądane zmiany w firmach i w ich otoczeniu dzięki dalszemu rozwojowi CSR w Polsce. Tym bardziej należy pokazywać dobre przykłady, gdyż w ten sposób inspirujemy kolejne osoby do podejmowania odważnych i potrzebnych inicjatyw – mówi Marzena Strzelczak, przewodnicząca Jury, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jury, składające się z przedstawicieli różnych sektorów – biznesu, nauki, sektora pozarządowego – wyłoniło 11 laureatów i laureatek:

Kategoria: BIZNES

 • Agnieszka Karwala – za odważne myślenie o projektach mieszkaniowych i prospołeczne podejście do budownictwa, dzięki którym w 2018 roku oddano do użytku pierwsze w Polsce osiedle z certyfikatem „Obiekt bez barier”.
 • Damian Kupczyk – za pokazanie, że jedna osoba w firmie średniej wielkości może inspirować zmiany, angażować w działania pozostałych pracowników oraz sprawić, że społeczna odpowiedzialność staje się podstawową zasadą działania przedsiębiorstwa.
 • Magdalena Sułek-Domańska – za innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska, edukację w zakresie segregacji śmieci i  współpracę z szerokim gronem interesariuszy, dzięki czemu ciekawa idea jednej firmy zyskała szansę szerokiego oddziaływania.

Kategoria: SEKTOR POZABIZNESOWY

 • Jacek Bastian – za oryginalną inicjatywę i realizację projektu „Ultrakrew”, promocję krwiodawstwa poprzez sport, co pokazuje, że jedno nie wyklucza drugiego.
 • Paweł Łukasiak – za wspieranie kompetencyjne zarządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie w rozwoju Poradni Leczenia Bólu oraz rozwijanie koalicji Prezesi-wolontariusze.
 • Joanna Skałuba – za edukowanie i promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju w ciekawej formie tematycznego festiwalu filmowego.

Kategoria specjalna: RÓŻNORODNOŚĆ

 • Karolina Długosz – za prowadzenie kompleksowych działań związanych z zarządzaniem różnorodnością,   szczerość w pokazywaniu barier i wyzwań zatrudnienia  osób z niepełnosprawnościami oraz osobiste zaangażowanie w ich przezwyciężanie.
 • Wyróżnienie: Marta Garsztka-Rimer – za promowanie różnorodności i działania na rzecz pracowników w muzeum, czyli aktywność wyjątkową w świecie instytucji kultury.

Kategoria specjalna: WOLONTARIAT

 • Małgorzata Marek – za mnogość i jakość działań podejmowanych na rzecz szerokiego grona interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych, młodzieży, środowiska.

Kategoria specjalna: GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

 • Martyna Zastawna – za działania wymykające się ramom jednej kategorii, przeciwstawienie się bezmyślnemu konsumpcjonizmowi, wsparcie małych zakładów szewskich.

Kategoria specjalna: ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE SPOŁECZNE

 • Maria Lipiak – za wyjątkowe podejście do zatrudniania osób z niepełnosprawnością, umożliwiające im rozwój zawodowy na bardzo nieoczywistej ścieżce kariery.

W tym roku Jury podjęło decyzję o nieprzyznawaniu nagrody w kategorii specjalnej „ochrona klimatu”. Swoją decyzję wyjaśniło następująco: „Pomimo, że pewne działania zostały podjęte w ciągu dwóch minionych lat, pragniemy wysłać sygnał, że środowiska biznesowe i pozabiznesowe, muszą wykazać się zdecydowanie większa aktywnością. Efekty dotychczasowych działań (zwłaszcza biznesu  i administracji) są niewystarczające. Jesteśmy przekonani, że w obliczu kryzysu klimatycznego, który nas dotyka,  można oczekiwać i osiągnąć dużo więcej.”

Więcej: www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda