Firmy stawiają na CSR

Liderzy CSR z MIT Sloan Management Review, The Boston Consulting Group oraz UN Global Compact przeprowadzili badanie, z którego wynika, że coraz więcej firm chce być bardziej zrównoważonymi.

W tym celu podejmują współpracę z dostawcami, organizacjami pozarządowymi, konkurencją oraz partnerami w ramach różnych inicjatyw. Firmy wychodzą także poza swoje sektory, aby ich działania zmierzające ku zrównoważonemu rozwojowi, były w pełni kompleksowe.

Raport znajduje się pod linkiem: http://sloanreview.mit.edu/projects/joining-forces/