Finansowy BAKCYL

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego.

 

Bakcyl to wyjątkowa inicjatywa, która łączy na co dzień konkurujące ze sobą firmy. To koalicja sektora bankowego na rzecz podnoszenia praktycznej wiedzy uczniów w obszarze finansów i dobrego przygotowania ich do dorosłego życia – prywatnego i zawodowego. Organizatorem projektu Bakcyl jest Związek Banków Polskich. Obecnie uczestniczy w blisko nim ponad 100 banków partnerskich, w tym 87 spółdzielczych. Bank BGŻ BNP Paribas zaangażowany jest w inicjatywę od 2013 r.

W ramach projektu edukacyjnego Bakcyl, wolontariusze, którzy na co dzień są pracownikami banku, prowadzą dla uczniów szkół podstawowych lekcje na tematy: Twoje pieniądze, Od oszczędzania do inwestowania i Zasady bezpiecznego pożyczania. Z kolei tematy dla uczniów szkół ponadpodstawowych to: Rynki finansowe – zaufanie w biznesie, Moje finansowanie – myślę przedsiębiorczo i Mądre inwestowanie. Cykl lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów młodego człowieka, które przygotowuje go do dorosłego życia i świadomego obywatelstwa. W 2018 r.w ramach piątej edycji projektu Bakcyl 60 pracowników-wolontariuszy z Banku BGŻ BNP Paribas przeprowadziło 314 lekcji o finansach i przedsiębiorczości dla młodzieży.

– Świat idzie do przodu. Wiedza dostępna kiedyś na studiach, dzisiaj jest przekazywana niemal w szkole podstawowej. Idąc tym torem – uważamy, że edukację finansową należy rozpoczynać jak najwcześniej. Duża tu oczywiście rola rodziców, ale my, w ramach branży bankowej, rozumiemy też swoją społeczną misję w tym zakresie. Dzięki takim działaniom, jak projekt Bakcyl, z jednej strony kształtujemy świadome i odpowiedzialne społeczeństwo, z drugiej dajemy młodym ludziom doskonały start do spełniania swoich marzeń w przyszłości. Wierzymy, że to zaprocentuje – mówi Przemysław Furlepa, wiceprezes Banku BGŻ BNP Paribas.