Finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR

4 czerwca w formie spotkania online odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR. Pięciu finalistów przedstawiło prezentacje na jeden z zaproponowanych wcześniej tematów. W składzie jury Konkursu znaleźli się przedstawiciele biznesu, środowiska akademickiego oraz trzeciego sektora. Konkurs odbywa się od 2013 roku w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu, prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o CSR 2020 wzięło udział łącznie 275 studentów i studentek oraz uczennic i uczniów szkół średnich z całej Polski. Do II etapu, który ze względu na pandemię koronawirusa odbył się w formie online, zakwalifikowało się 213 uczestników, a do ścisłego finału – pięciu najlepszych.

Zadaniem finałowym było przygotowanie prezentacji na jeden z tematów zaproponowanych przez organizatora, które dotyczyły m.in. odpowiedzialności firm w czasie pandemii, wpływu biznesu na środowisko naturalne oraz spraw związanych z kwestiami pracowniczymi, w tym wsparcia zatrudnionych w pełnieniu ról opiekuńczych. Uczestnicy mogli również podjąć temat automatyzacji i robotyzacji w kontekście etyki czy kwestii związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

W konkursie zwyciężyła Katarzyna Świerczek, studentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, która ujęła temat pandemii Covid-19 w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W finale kolejne miejsca zajęli:

  • II miejsce: Michał Oręziak,XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego,
  • III miejsce: Magdalena Zając, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • IV miejsce: Artur Nalepko, Politechnika Warszawska,
  • V miejsce: Piotr Żyta, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Źródło: FOB