Ferrero dołącza do New Plastics Economy oraz sojuszu 4evergreen

Grupa Ferrero przedstawia najnowsze informacje na temat swojego zobowiązania, w wyniku którego do 2025 roku 100% opakowań będzie nadawać się do ponownego użycia, powtórnego przetworzenia lub kompostowania. W najnowszym komunikacie można przeczytać o nowych działaniach takich jak: przystąpienie Ferrero do Fundacji Ellen MacArthur uczestniczącej w inicjatywie New Plastics Economy oraz o nowym sojuszu z 4evergreen.

 

Udział w inicjatywie New Plastics Economy

Po przystąpieniu do porozumienia New Plastics Economy Global Commitment w 2019 roku, kierowanej przez Fundację Ellen MacArthur i Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Ferrero została przyjęta w poczet członków Fundacji Ellen MacArthur biorącej udział w inicjatywie New Plastics Economy. Ferrero dołącza do grupy wiodących przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości tworzyw sztucznych, które opowiadają się za wspólną wizją gospodarki obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych, które nigdy nie stają się odpadem ani zanieczyszczeniem. Przystąpienie naszej organizacji do inicjatywy New Plastics Economy oznacza ważny krok w działaniach podejmowanych przez Ferrero, aby do 2025 roku 100% naszych opakowań nadawało się do ponownego wykorzystania, ponownego przetworzenia lub kompostowania.

Kluczowe znaczenie dla inicjatywy New Plastics Economy ma współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w ramach całego łańcucha wartości, mająca na celu opracowanie rozwiązań na wielką skalę. Ferrero będzie odgrywać aktywną rolę w inicjatywie New Plastics Economy, pracując nad wspólnymi projektami badawczo-rozwojowymi i innowacyjnymi, w tym również podejmując wysiłki na rzecz dalszego wspierania przejścia na system gospodarki obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy

Ferrero dołącza do 4evergreen – sojuszu firm promującego opakowania na bazie włókien

Ferrero dołączyła do 4evergreen – sojuszu firm, który ma na celu zwiększenie udziału opakowań na bazie włókien w zrównoważonej gospodarce obiegu zamkniętego opakowań, która minimalizuje wpływ na klimat i środowisko. W ramach sojuszu 4evergreen Ferrero zaangażuje się i nawiąże współpracę z przedstawicielami branży z całego łańcucha wartości opakowań na bazie włókien, od producentów papieru i tektury po producentów opakowań, właścicieli marek i sprzedawców detalicznych, dostawców technologii i materiałów, aż po firmy zajmujące się sortowaniem i zbiórką odpadów.

Źródło: Ferrero