Farmy fotowoltaiczne na terenach poprzemysłowych

W Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, rozpoczęła się budowa farmy fotowoltaicznej. To pierwsza elektrownia powstająca w ramach programu Tauron PV, zakładającego uruchomienie pięciu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 MW. Farmy powstaną też na terenach poprzemysłowych należących do Tauron Wytwarzanie.

 

Prace budowlane w Jaworznie już ruszyły. Prowadzone są one przez spółki działające w Grupie Tauron. Obecnie prowadzona jest niwelacja terenu, dostawa i montaż konstrukcji.

– Na działce ma stanąć ponad 12 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5MWp. Ich powierzchnia wyniesie ok. 22 tys. mkw., co odpowiada powierzchni trzech boisk do piłki nożnej. Farma będzie składała się z 19. inwerterów oraz trzech stacji transformatorowych SN (średniego napięcia) – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia.

– Budowa elektrowni słonecznej na terenach poprzemysłowych to najkorzystniejsze ze środowiskowego punktu widzenia rozwiązanie, dzięki któremu obszary przez lata niezagospodarowane, zyskują nowe życie. W tym przypadku dodatkowym atutem jest wykorzystanie terenu na potrzeby proekologicznego projektu – mówi Wojciech Przepadło, wiceprezes zarządu Tauron Wytwarzanie.

Program Tauron PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach koncernu. Obejmuje on pięć lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Same farmy także będą oddawane do eksploatacji w różnych terminach. Najwcześniej, bo już w 2021 r., energia elektryczna ze słońca zostanie dostarczona do sieci z instalacji w Jaworznie

Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji na skutek długotrwałej działalności przemysłowej – są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi tym miejscom będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze.

Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w Zielony Zwrot Taurona – przyjętą w maju ub.r. aktualizację kierunków strategicznych, opierającą się o rozwój czystej energii. Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW) oraz farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW)

(źródło: Tauron)