Fabryka Audi w Brukseli otrzymała certyfikat neutralnej pod względem emisji CO2

Audi Bruksela zostało nagrodzone certyfikatem „Lokalizacja neutralna pod względem emisji CO2”. Dokument ten został nadany przez belgijską firmę certyfikacyjną Vinçotte. Wszystkie procesy produkcyjne w brukselskiej fabryce czterech pierścieni zasilane są albo energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (około 95 procent), albo energią rekompensowaną innymi projektami środowiskowymi (około 5 procent). W ten sposób Audi Bruksela stało się pierwszą na świecie wielkoprodukcyjną fabryką segmentu premium, z certyfikowaną neutralnością emisji dwutlenku węgla.

Jeszcze przed końcem tego roku, w fabryce Audi w Brukseli rozpocznie się produkcja pierwszego w pełni elektrycznego modelu spod znaku czterech pierścieni. Auto to poszczycić się będzie mogło zasięgiem odpowiednim dla codziennego użytku, a jednocześnie gamą innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań technicznych.

Do zrównoważonej mobilności segmentu premium Audi podchodzi w sposób holistyczny. Stąd koncern, w procesie produkcji swego elektrycznego SUV’a, przywiązuje ogromną uwagę do kwestii ochrony zasobów. Już od samego początku produkcji tego modelu, fabryka ta prowadzić będzie wszystkie działania w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. „Nasz pierwszy elektryczny samochód jest również pierwszym wśród naszej ścisłej konkurencji pojazdem produkowanym w sposób całkowicie neutralny klimatycznie. Unikamy wytwarzania jakichkolwiek odpadów” – podkreśla Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG odpowiedzialny za produkcję i logistykę. „Co więcej, cały czas pracujemy nad tym, by wszystkie nasze fabryki mogły szczycić się jeszcze większą równowagą środowiskową. Chcemy stopniowo zwiększać w nich udział tzw. zielonej energii. W ubiegłym roku zostaliśmy pierwszą niemiecką firmą, której procesy transportowe na terenie kraju odbywają się w sposób neutralny pod względem klimatycznym.”

Belgijska fabryka Audi swą politykę klimatyczną osadza na trzech filarach. Filar pierwszy, to przestawienie się na tzw. zieloną energię elektryczną. Krok ten został poczyniony jeszcze w roku 2012. Dachy wszystkich budynków fabrycznych o powierzchni 37 tysięcy metrów kwadratowych pokryte zostały w całości ogniwami fotowoltaicznymi. To największa tego typu instalacja w całym regionie brukselskim. W ten sposób, koncern zredukował wytwarzanie ok. 17 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie – ilości równej emisji tego gazu przez ok. 1500 osób. „Dla nas, jako pierwszej w Grupie Audi fabryki, w której wytwarzać się będzie wyłącznie elektryczne samochody, zrównoważone i przyjazne środowisku procesy produkcyjne są niezmiernie ważne” – mówi Patrick Danau, dyrektor zarządzający Audi Bruksela. „Postrzegamy to w kategoriach zobowiązania wobec społeczeństwa, które opłacać się będzie wszystkim stronom.”

Drugim filarem jest pozyskiwanie energii cieplnej, również do ogrzewania budynków biurowych, z odnawialnych źródeł. Fabryka ogrzewana jest certyfikowanym biogazem. Dzięki odnawialnym źródłom energii zapobiega się tu emisji 40 tysięcy ton CO2 rocznie. Pierwszy i drugi filar polityki, wspólnie pokrywają zapotrzebowanie zakładu na energię w ponad 95 procentach.

Emisję, której na obecnym etapie nie można uniknąć, Audi Bruksela kompensuje tzw. kwotami węglowymi (trzeci filar). W ich skład wchodzi np. emisja powodowana przez samochody służbowe. „Jeszcze w roku 2014, byliśmy pierwszym wytwórcą samochodów segmentu premium, który zmierzył naszą emisję CO2 i ją certyfikował. Od tego momentu systematycznie pracujemy nad dalszą redukcją wytwarzania tego gazu” – podkreśla Rüdiger Recknagel, szef działu ochrony środowiska w AUDI AG. „We wszystkich naszych fabrykach instalujemy właśnie nowe rozwiązania pomagające w oszczędności wody, zapobiegające zanieczyszczeniu powietrza i wspomagające procesy recyklingu.”